Ile grozi za zabicie człowieka – zabójstwo z art. 148 kk w polskim prawie karnym

ile grozi za zabicie człowieka

Ile grozi za zabicie człowieka? Zabójstwo (art. 148 kk) to jedno z najcięższych przestępstw regulowanych przez Kodeks karny. Wymiar kary zależy od typu przestępstwa, a więc okoliczności czynu. Sprawdź, co grozi sprawcy czynu.

Ile grozi za zabicie człowieka w Polsce? Życie ludzkie to jedna z najwyższych wartości chroniona przepisami polskiego Kodeksu karnego. Zabójstwo człowieka traktowane jest jako umyślne pozbawienie życia drugiej osoby – zabójstwo nieumyślne nie jest możliwe. Sprawca, który pozbawia człowieka życia, podlega karze określonej w artykule 148 Kodeksu karnego.

Art. 148 kodeksu karnego – kim jest sprawca?

Osoba oskarżona o przestępstwo pozbawienia życia człowieka działa z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym. Zarówno za zabójstwo popełnione z celem zabicia drugiej osoby, jak i ze świadomością, że podjęte działania mogą pozbawić człowieka życia, grozi odpowiedzialność karna.

Na wymiar kary wpływają okoliczności popełnienia czynu i sposób działania sprawcy. Znaczenie mają też motywy działania (motywacja) oraz sposób zachowania sprawcy czynu zabronionego. Następstwo czynu zabronionego zależy od typu zabójstwa. Typy kwalifikowane to czyny charakteryzujące (art. 148):

  • sposób działania sprawcy (szczególne okrucieństwo albo użycie materiałów wybuchowych);
  • motywacja sprawcy (gwałt, rozbój, wzięcie zakładnika albo motywacja zasługująca na szczególne potępienie);
  • skutek zachowania sprawcy (zabicie jednym czynem co najmniej dwóch osób);
  • szczególna ochrona osoby, na której dokonywane jest zabójstwo (zabójstwo funkcjonariusza publicznego).

Ile grozi za zabicie człowieka, czyli wymiar kary za przestępstwo zabójstwa

Polski Kodeks karny traktuje ludzkie życie jako najwyższą wartość. Osoba, która umyślnie pozbawia życia drugą osobę, podlega odpowiedzialności karnej na mocy art. 148. Sprawca zabójstwa w związku z popełnieniem przestępstwa podlega karze pozbawienia wolności od lat 8, pozbawienia wolności na 25 lat bądź dożywotniego pozbawienia wolności (art. 148 § 1 Kodeksu karnego).

Przeczytaj:  Ile grozi za molestowanie (art. 197 k.k.)?

Jednocześnie istnieją przesłanki (typy zabójstw) do zaostrzenia albo złagodzenia wyroku sądu. Są to m.in.:

  • śmierć człowieka na skutek czynu zabronionego ze szczególnym okrucieństwem lub w związku ze zgwałceniem, rozbojem bądź wzięciem na zakładnika lub z użyciem materiałów wybuchowych (148 § 2) – kara pozbawienia wolności na nie mniej niż 12 lat, na 25 lat bądź dożywotnie pozbawienie wolności;
  • zabójstwo człowieka pod wpływem silnego wzburzenia, które usprawiedliwiają okoliczności (148 § 4) – kara pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.

Zobacz także:

Aneta Redzik
Absolwentka Akademii Wojsk Lądowych, która lubi wiedzieć, co w polskim prawie piszczy. Z zainteresowaniem śledzi zmiany zachodzące w ustawodawstwie i chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *