Czy według prawa pracodawca może skontrolować pracownika na L4?

kontrola pracownika na l4

Każdy pracownik ma prawo do zwolnienia lekarskiego, aby wyzdrowieć. Jest to okres, w którym pracownik nie może wykonywać pracy, do której został zatrudniony. Czy pracodawca może skontrolować pracownika przebywającego na L4? Tego dowiesz się z poniższego artykułu!

Zwolnienie lekarskie to okres, w którym pracownik jest niezdolny do pracy. W czasie jego trwania powinien on przebywać we wskazanym przez siebie miejscu. Pracodawca ma jednak prawo do skontrolowania swojego pracownika, by wiedzieć, czy zwolnienie jest wykorzystywane w prawidłowy sposób. 

Czy pracodawca może skontrolować pracownika przebywającego na zwolnieniu?

Przepisy umożliwiają pracodawcy kontrolę tego, czy pracownik wykorzystuje L4 zgodnie z prawem. Zapisy dotyczące tego znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 roku. Regulują one tryb kontroli związanej z wykorzystywaniem zwolnień, które dawniej nazywały się L4, a obecnie e-ZLA.

Przeprowadzić kontrolę może pracodawca, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego przynajmniej 20 pracowników. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie, czy pracownik nie podejmuje w czasie zwolnienia lekarskiego innej pracy lub wykorzystuje zwolnienie w sposób niezgodny z jego celem. Warto pamiętać, że obecnie można wziąć zwolnienie online.

Pracodawca nie ma obowiązku informowania swojego pracownika o kontroli. Takie kontrole przeprowadzane są najczęściej w przypadku, kiedy pracodawca nie ma zaufania do swojego pracownika lub doszły do niego informacje, że wykorzystuje on zwolnienie w sposób niezgodny z prawem. Zdarza się także, że wizyta ma po prostu charakter kurtuazyjny, a pracodawca chce poznać stan chorego i zobaczyć jak się czuje.

Przeczytaj:  Prawa wyborcze polaków: jakie mamy gwarancje uczestnictwa w wyborach?

Kto może przeprowadzić kontrolę pracownika na L4?

Kontroli pracownika może dokonać sam pracodawca. Jednak w praktyce deleguje on najczęściej jednego ze swoich pracowników. Należywiedzieć, że wydelegowany pracownik musi mieć odpowiednie upoważnienie wystawione przez pracodawcę.

Kontrola z ZUS na prośbę pracodawcy

Pracodawca ma prawo poprosić Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych o kontrolę zatrudnionego przez niego pracownika. Procedurę tę przeprowadzają lekarze orzecznicy, którzy określają, czy zwolnienie lekarskie zostało wystawione zasadnie. Lekarz orzecznik ostatecznie stwierdza, czy pracownik naprawdę potrzebował zwolnienia.

Określenie miejsca pobytu podczas L4

W 2019 roku pojawiły się przepisy, które stwierdzają, że pracownik musi podać miejsce, w którym będzie przebywał podczas zwolnienia lekarskiego. W czasie wizyty lekarskiej lekarz musi zapytać pracownika o miejsce pobytu podczas trwania zwolnienia. Jeżeli miejsce pobytu nie różni się od tego, które zostało podane w dokumentacji medycznej, to nie jest konieczne podawanie go kolejny raz. Dzięki informacji o miejscu pobytu kontrola chorego jest zdecydowanie łatwiejsza. Jeżeli miejsce pobytu zmienia się podczas trwania zwolnienia lekarskiego, to pracownik ma obowiązek poinformowania o tym pracodawcy i ZUS-u w ciągu 3 dni.

Jeżeli podczas kontroli okaże się, że pracownika nie ma we wskazanym miejscu, to prawo nakazuje ponowną kontrolę. Pracownik będzie musiał wyjaśnić, dlaczego w momencie kontroli nie było go we wskazanym miejscu. Będzie on potrzebował pisemnej informacji z miejsca, w którym przebywał. Zwykle wystarcza informacja z apteki lub od lekarza. Jeżeli powody nieobecności będą niewystarczające lub będzie ona nieusprawiedliwiona, to może być to potraktowane jako nadużycie zwolnienia.

Nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego – co za to grozi?

Jeżeli kontrola pracownika wykaże, że nadużył on zwolnienia lekarskiego, to powstaje specjalny protokół, w którym opisane są wszystkie nieprawidłowości. Pracownik ma prawo do wniesienia do niego swoich uwag. Konsekwencją nadużycia zwolnienia lekarskiego może być utrata zasiłku chorobowego. 

Przeczytaj:  Reguła prawej dłoni na skrzyżowaniu - jak bezpiecznie jeździć zgodnie z prawem

Pracodawca ma prawo do kontroli pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Zwolnienie chorobowe wywołuje koszty, które musi opłacić pracodawca, dlatego czasami taka kontrola jest konieczna.

Zobacz także:

Gabriel Kowalczyk
Student ostatniego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale Prawa i Administracji. W tygodniu po zajęciach pracuje jako stażysta w kancelarii prawnej, a w weekendy udziela korepetycji z angielskiego. W wolnym czasie czyta książki i wychodzi z przyjaciółmi na miasto.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Prawo