Ile grozi za zabicie psa – ustawa o ochronie zwierząt

ile grozi za zabicie psa

Ile grozi za zabicie psa? Zabicie zwierzęcia, drażnienie czy bicie to formy znęcania. Sprawca takiego czynu ponosi odpowiedzialność karną. Przeczytaj, ile grozi za to przestępstwo.

Ile grozi za zabicie psa? Prawo karne odnośnie praw zwierząt to regulacje zawarte w Ustawie o ochronie zwierząt. Zgodnie z nią każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. Jeśli sprawca popełnił przestępstwo uwzględnione w katalogu czynów zabronionych, zawiadomienie można zgłosić na policję, do straży miejskiej, do inspekcji weterynaryjnej albo do instytucji, która statutowo zajmuje się ochroną zwierząt.

Zabicie psa jako przestępstwo ze szczególnym okrucieństwem

Znęcanie się nad zwierzętami, a w tym zabicie zwierzęcia, w Polsce traktowane jest jako przestępstwo, a nie wykroczenie. Przez znęcanie się rozumiane jest zadawanie bólu i cierpienia oraz świadome dopuszczanie do tego. Sprawca, który nie respektuje praw zwierząt, popełnia przestępstwo, o którym mowa w art. 6 ust. 1.

Znęcanie ma zamiar bezpośredni, dlatego u oskarżonego należy stwierdzić świadomość i wolę takiego czynu. Katalog zachowań wskazujących na znęcanie się nad zwierzętami obejmuje takie czyny jak m.in.:

  • umyślne zranienie lub okaleczenie;
  • złośliwe straszenie i drażnienie;
  • bicie twardymi i ostrymi przedmiotami.

Ile grozi za zabicie psa – kary za znęcanie nad zwierzętami

Ile grozi za zabicie psa w Polsce? Znęcanie się nad zwierzętami to przestępstwo, którego nie uwzględnia Kodeks karny – podstawa odpowiedzialności karnej to Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (art. 35). Wobec tego, kto zamierza zabijać, uśmiercać lub dokonywać uboju naruszając art. 6, 33 i 34, sąd może orzec karę pozbawienia wolności do lat 3. Jak wskazuje art. 6 § 1, taki sam wymiar kary przewidziany jest za znęcanie się nad zwierzętami. Jeśli sprawca (§ 1 lub 1a) działa ze szczególnym okrucieństwem, wymiar kary wynosi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Przeczytaj:  Więzienie za niepłacenie podatków – prawda czy mit? Jakie grożą kary?

Wobec sprawcy sąd może orzec przepadek zwierzęcia lub bezwzględny zakaz posiadania zwierząt. Ustawodawca wobec skazanego przewidział także nawiązkę w wysokości od 1000 złotych do 100 000 złotych (na cel związany z ochroną praw zwierząt). Jeśli postępowanie zostanie umorzone, sąd może zarządzić zakaz posiadania określonego rodzaju lub wszelkich zwierząt do lat 2.

Zobacz także:

Aneta Redzik
Absolwentka Akademii Wojsk Lądowych, która lubi wiedzieć, co w polskim prawie piszczy. Z zainteresowaniem śledzi zmiany zachodzące w ustawodawstwie i chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *