Ile grozi za paserstwo (art. 291-293 k.k.)?

ile grozi za paserstwo

Paserstwo to obrót przedmiotami pochodzącymi z przestępstwa. Może mieć charakter umyślny lub nieumyślny oraz stanowić przestępstwo lub wykroczenie. Sprawdziliśmy, czym dokładnie jest paserstwo i ile grozi za paserstwo. Zapraszamy do lektury!

Paserstwo to kupowanie, przechowywanie lub dalsza odsprzedaż przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Czynność ta może przybrać charakter umyślny lub nieumyślny. Kara za paserstwo będzie zależała nie tylko od umyślności postępowania, ale również od wartości mienia. Podpowiadamy, ile grozi za paserstwo!

Czym jest paserstwo?

Paserstwo to obrót mieniem (kupowanie, przechowywanie, przyjmowanie, odsprzedaż) pochodzącym z przestępstwa.

Ile grozi za paserstwo (art. 291-293 k.k.)?

Wyróżnić można paserstwo umyślne oraz nieumyślne.

Paserstwo umyślne

Zgodnie z zapisem artykułu 291 kodeksu karnego: ,,Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5″. Artykuł 293 za paserstwo przyjmuje również obrót programami komputerowymi.

Paserstwo nieumyślne

W przypadku paserstwa nieumyślnego chodzi o sytuacje, kiedy kupujący powinien przypuszczać, że nabywany przez niego towar pochodzi z przestępstwa. Ten rodzaj czynu kodeks karny opisuje w sposób następujący: ,,Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2„. Jeżeli nabywca zdecyduje się na zakup mienia o dużej wartości, może się spodziewać kary w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat.

Przeczytaj:  Ile grozi za posiadanie broni (§ 2 art. 263 k.k.)?

Paserstwo – przestępstwo czy wykroczenie?

Paserstwo można zakwalifikować jako wykroczenie lub przestępstwo. Waga czynu będzie uzależniona od wartości przedmiotu. Jeśli wartość kradzionego mienia nie przekracza 500 złotych, czyn można uznać za wykroczenie ( art. 122 kodeksu wykroczeń).

Podsumowując, odpowiadając na pytanie, ile grozi za paserstwo, należałoby się zastanowić, czy był to czyn umyślny czy też nie oraz czy kwalifikuje się go do wykroczeń czy też do przestępstw.

Zobacz także:

Gabriel Kowalczyk
Student ostatniego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale Prawa i Administracji. W tygodniu po zajęciach pracuje jako stażysta w kancelarii prawnej, a w weekendy udziela korepetycji z angielskiego. W wolnym czasie czyta książki i wychodzi z przyjaciółmi na miasto.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *