Wydawca:
Contentation sp. z o.o.
al. Piastów 22
71-064 Szczecin

Redakcja:
prawoteka.pl
ul. Puławska 228/22
02-670 Warszawa
[email protected]

Gabriel Kowalczyk

Gabriel Kowalczyk

Redaktor

Student ostatniego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale Prawa i Administracji. W tygodniu po zajęciach pracuje jako stażysta w kancelarii prawnej, a w weekendy udziela korepetycji z angielskiego. W wolnym czasie czyta książki i wychodzi z przyjaciółmi na miasto.