Kodeks rodzinny i opiekuńczy – co to za ustawa? Jakie jest prawo o aktach stanu cywilnego?

kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy to przede wszystkim regulacje dotyczące stosunków małżeńskich i dzieci. Dowiedz się, czego dotyczą regulacje prawne wynikające z tego dokumentu. Sprawdź zmiany ustawy – Kodeks rodzinny.

Prawo rodzinne i opiekuńcze zostało ujęte w kodeksie rodzinnym z 1964 roku. Na przestrzeni lat przeprowadzono wiele nowelizacji bazowego dokumentu, jakim jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Stosunki rodzinne w odniesieniu do dzieci są regulowane w szczególności przez ten akt prawny. Wszelkie spory ze współmałżonkiem i chęć określenia opieki nad dziećmi rozwiązywane są np. przed sądem z uwzględnieniem przepisów ujętych w ustawie. Przeczytaj i dowiedz się więcej.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – jakie regulacje prawne uwzględnia?

Zastanawiasz się, jakich regulacji odnoszących się do rodziny i dzieci dotyczy Kodeks rodzinny i opiekuńczy? Przepisy te dzielą się na trzy podstawowe tytuły. To właśnie w nich wskazana została dokładna tematyka przedmiotów regulowanych przez ustawę. W tym przypadku regulacje dotyczą:

 • małżeństwa;
 • pokrewieństwa i powinowactwa;
 • opieki i kurateli.

Dowiedz się więcej na temat postępowania cywilnego w razie nieprzestrzegania kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Pamiętaj, że sąd może orzec ograniczenie władzy rodzicielskiej i nie tylko.

Regulacje prawne wynikające z tej ustawy dotyczą głównie sposobu zawierania małżeństw. W tym przypadku przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uwzględniają także ustroje majątkowe, sposoby rozwiązywania sporów małżeńskich, a także kwestie separacji. Tytuł pokrewieństwa i powinowactwa reguluje relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi. W zakresie ich pochodzenia i wzajemnych praw i obowiązków również ma zastosowanie kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pamiętaj, że regulacje prawne w tym zakresie uwzględniają metody przysposobienia i obowiązki alimentacyjne. Opieka i kuratela to kolejna kwestia, która ma swój stan prawny w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Akty prawne definiują sposoby sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi i osobami ubezwłasnowolnionymi.

Przeczytaj:  Umowa pożyczki — co powinna zawierać, jak ją podpisać

Kodeks rodzinny i opiekuńczy a sprawy sądowe

Według obowiązujących przepisów sądy orzekające w ramach spraw rodzinnych i opiekuńczych najczęściej zajmują się takimi sprawami, jak:

 • świadczenia alimentacyjne;
 • rozwody;
 • separacje;
 • podział władzy rodzicielskiej;
 • podział majątku małżeńskiego.

Sąd opiekuńczy zajmuje się przede wszystkim opieką nad małoletnimi. Kodeks postępowania cywilnego jasno określa sposoby prowadzenia spraw tego typu. W ramach prowadzonych spraw na wniosek jednego z rodziców ustala się także zmianę kontaktów z dzieckiem lub ich całkowity zakaz. To jednak nie wszystko. Kodeks rodzinny i opiekuńczy uwzględniany przez sąd reguluje też kwestie ustalenia ojcostwa i wydania zarządzeń opiekuńczych.

Czy sprawy prawa rodzinnego i opiekuńczego muszą być rozstrzygane przez sądy?

Wiele spraw związanych przepisami rodzinnymi i opiekuńczymi i ustawą Kodeksu cywilnego nie ma finału w sądach. Dlaczego? Według przepisów niektóre kwestie nie wymagają sądownego ustalenia. Takie sytuacje mają miejsce tylko wtedy, kiedy dojdziesz do porozumienia z drugą stroną sporu w sposób polubowny. Jakie sprawy wymagają jednak orzecznictwa sądu? Przede wszystkim takie jak:

 • rozwody;
 • separacje;
 • unieważnienie małżeństwa;
 • zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa;
 • odrzucenie spadku.

Podział majątku współmałżonków nie zawsze wymaga interwencji sądu. Dojdziesz do porozumienia ze współmałżonkiem lub współmałżonką tylko wtedy, kiedy działasz zgodnie z obowiązującym prawem. Bez problemu załatwisz różne kwestie bez kosztów sądowych. Co w sytuacjach, kiedy sprawy dotyczą dzieci? Wystarczy, że złożysz stosowne oświadczenie w USC np. w celu ustalenia ojcostwa. Alimenty i inne kwestie także regulowane są przez akty prawne kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W razie nieporozumień to sąd orzeka o ich przyznaniu wraz z ustaleniem miesięcznej stawki nałożonej na jedną ze stron. Sprawy prawa rodzinnego i opiekuńczego są często mocno osobiste dla każdej ze stron.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – najważniejsze informacje

Obowiązujący aż do dnia dzisiejszego Kodeks rodzinny i opiekuńczy jest ustawą z dnia 25 lutego 1964 roku. Ta natomiast weszła w życie dopiero 1 stycznia 1965 roku. Te akty prawne to jedne z 8 polskich kodeksów materialnych. Dokument składa się aż 3 tytułów, 11 działów i 9 rozdziałów. Często wykorzystywanym zapiskiem jest art. 92 ustawy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który mówi, że dziecko pozostaje do pełnoletności pod władzą rodzicielską.

Przeczytaj:  Kodeks pracy – co zawiera i kiedy warto do niego sięgać?

W Rzeczypospolitej Polskiej prawo rodzinne i opiekuńcze jest respektowane przez sądy na wielu płaszczyznach. Stan wiedzy radców prawnych pomoże ci w rozwiązywaniu kwestii spornych w zakresie małżeństwa i opieki nad dziećmi. Pamiętaj też, aby w sądzie przedstawiać merytorycznie i logicznie swoje przekonania. Zawsze powołuj się na Kodeks rodzinny i opiekuńczy, kiedy dochodzi do sporów rodzinnych. Dzięki temu szybciej rozwiążesz problematyczną sprawę i ustalisz konkretne rozwiązania zgodnie z prawem.

Zobacz także:

Gabriel Kowalczyk
Student ostatniego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale Prawa i Administracji. W tygodniu po zajęciach pracuje jako stażysta w kancelarii prawnej, a w weekendy udziela korepetycji z angielskiego. W wolnym czasie czyta książki i wychodzi z przyjaciółmi na miasto.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Kodeks