Ile grozi za gwałt (art. 197 k.k.)?

ile grozi za gwałt

Gwałt jest przestępstwem normowanym przez kolejne paragrafy artykułu 197 kodeksu karnego. Obecnie na wprowadzenie czeka projekt zmian kodeksu zaostrzający kary za ten czyn. Sprawdziliśmy, czym w imieniu prawa jest gwałt oraz ile grozi za gwałt!

Gwałt jest przestępstwem, za które kodeks karny przewiduje surowe kary. Zostały one szczegółowo opisane przez artykuł 197 kodeksu karnego. Z uwagi jednak na fakt, że jest to czyn przestępczy o dużej wadze, do sejmu trafił projekt zmian kodeksu znacznie zaostrzający wymiar przewidzianych kar. Sprawdziliśmy, ile grozi za gwałt obecnie oraz jak wyglądają plany w tym zakresie na przyszłość!

Na czym polega przestępstwo zgwałcenia kogoś?

Zgodnie z paragrafem 2 artykułu 197 kodeksu karnego gwałtem nazywa się czynność doprowadzenia innej osoby do obcowania płciowego pod przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem. Paragraf 2 tego samego artykułu mówi również o innych czynnościach seksualnych, którym ofiara miałaby być poddawana lub zmuszona do ich wykonywania.

Ile grozi za gwałt oraz gwałt ze szczególnym okrucieństwem – art. 197 k.k.

Zastanawiasz się, ile grozi za gwałt? Za dopuszczenie się gwałtu grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12. Za doprowadzenie innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli sprawca zgwałci małoletniego poniżej 15. roku życia albo wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostrę, albo też dopuści się gwałtu wspólnie z inną osobą, to będzie podlegał karze pozbawienia wolności nie krótszej niż 3 lata. Jeśli są uzna, że czynność była dokonywana ze szczególnym okrucieństwem, to kara nie będzie mogła być krótsza niż 5 lat.

Przeczytaj:  Ile lat grozi za aborcję – art. 152 Kodeksu karnego

Zmiana prawa karnego: propozycje zaostrzenia kar dla gwałcicieli

Obecnie rozważany jest projekt zaostrzający zapisy kodeksu karnego odnośnie gwałtu. Zgodnie z nim, jeśli w następstwie gwałtu osoba pokrzywdzona poniesie śmierć, to sprawca będzie podlegał karze dożywocia lub karze pozbawienia wolności nie krótszej niż 8 lat. Dodatkowo wnioskuje się o podwyższenie podstawowej kary z 12 dl 15 lat. Rozszerzeniu ma ulec również paragraf 2.

Podsumowując, odpowiedź, ile grozi za gwałt, nie jest jednoznaczna. Warto jednak wiedzieć, że prawo w tej kwestii w niedalekiej przyszłości zostanie zaostrzone.

Zobacz także:

Gabriel Kowalczyk
Student ostatniego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale Prawa i Administracji. W tygodniu po zajęciach pracuje jako stażysta w kancelarii prawnej, a w weekendy udziela korepetycji z angielskiego. W wolnym czasie czyta książki i wychodzi z przyjaciółmi na miasto.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *