Ile grozi za groźby karalne – przestępstwo z art. 190 kodeksu karnego

ile grozi za groźby karalne

Ile grozi za groźby karalne? Słowa, wiadomości, gesty i zachowania – wszystko to stanowi groźby karalne, jeśli tylko wzbudza u pokrzywdzonego poczucie zagrożenia. Przekonaj się, co grozi sprawcy.

Ile grozi za groźby karalne? Groźba popełnienia przestępstwa, która u pokrzywdzonego wzbudziła uzasadnione obawy jej spełnienia, podlega karze zgodnie z art. 190 k.k. Czyny zabronione, którymi może grozić sprawca to m.in. pobicie, gwałt, ciężki uszczerbek na zdrowiu, a nawet zabójstwo oraz groźby przeciwko mieniu (podpalenie, zniszczenie itp.). Artykuł 190 wskazuje, że groźby mogą być tylko i wyłącznie umyślne. Oznacza to, że odpowiedzialność karna dotyczy jedynie tych sprawców, którzy są świadomi wzbudzania poczucia strachu u osoby pokrzywdzonej.

Groźba karalna – na czym polega przestępstwo z art. 190 kodeksu karnego?

Groźby karalne, o czym mowa w art. 190 § 1 kodeksu karnego, rozumiane są jako grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę bądź popełnieniem przestępstwa na szkodę osoby jej najbliższej. W wyroku z dnia 16 stycznia 2016 r. poznański Sąd Okręgowy orzekł, że do uznania groźby jako karalnej nie jest konieczna możliwość i faktyczny zamiar popełnienia przestępstwa. Jeśli zapowiedź popełnienia przestępstwa budzi u osoby zagrożonej uzasadnione obawy spełnienia groźby, sprawca podlega karze zgodnie z tym artykułem.

Co ważne, przepisy nie określają formy, jaką mogą przybierać groźby. Może to być groźba wyraźna lub dorozumiana. Gdy taka groźba wzbudziła u pokrzywdzonego skutki w postaci poczucia zagrożenia, czyn uznawany jest za karalny. Jednocześnie wymagana jest obiektywna weryfikacja tego, czy czyn faktycznie spowodował u adresata groźby poczucie realnego zagrożenia.

Przeczytaj:  Ile grozi za składanie fałszywych zeznań – przestępstwo z art. 233 kodeksu karnego

Ile grozi za groźby karalne, czyli jak prawo karne ściga sprawców?

Osoba, która świadomie wzbudza w pokrzywdzonym poczucie zagrożenia poprzez grożenie popełnieniem przestępstwa (m.in. gwałt, pobicie), popełnia przestępstwo. Przepis art. 190 kk. wskazuje, że groźba bezprawna (115 § 12) podlega grzywnie, ograniczeniu lub pozbawieniu wolności do lat 2. Postępowanie zostaje wszczęte na wniosek pokrzywdzonego – następnie prowadzone jest z urzędu.

Dla przypadku mniejszej wagi sąd może warunkowo umorzyć postępowanie, a kara pozbawienia wolności może zostać warunkowo zawieszona.

Zobacz także:

Aneta Redzik
Absolwentka Akademii Wojsk Lądowych, która lubi wiedzieć, co w polskim prawie piszczy. Z zainteresowaniem śledzi zmiany zachodzące w ustawodawstwie i chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *