Ile grozi za szantaż (art. 191 k. k.)?

ile grozi za szantaż

Szantaż jest przestępstwem ściganym z urzędu i unormowanym przez ustawodawcę w kodeksie karnym. Masz problem z wyegzekwowaniem od kogoś spełnienia zobowiązań wobec ciebie lub może jesteś szantażowany? Sprawdź, ile grozi za szantaż!

Zgodnie z polskim prawem karze podlega nie tylko spełnienie gróźb zastosowanych w szantażu, ale również samo ich wystosowanie. Pojęcie szantażu oraz kara, która za niego obowiązuje zostały unormowane w paragrafie 1 artykułu 191 kodeksu karnego. Sprawdź, ile grozi za szantaż, co jest najczęstszym przedmiotem szantażu oraz czym w ogóle jest szantaż!

Czym jest szantaż? Czy jest przestępstwem?

Obowiązujące prawo jasno wskazuje, że szantaż jest przestępstwem karanym z mocy zapisów kodeksu karnego. W kodeksie brakuje terminu ,,szantaż”. Czyn karany został natomiast opisany w następujący sposób: ,,kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3″.

Warto wiedzieć, że za dopuszczenie się popełnienia przestępstwa uznawane jest również samo sformułowanie bezprawnych gróźb. Nie jest konieczne ich spełnienie.

Ile grozi za szantaż?

Zastanawiasz się, ile grozi za szantaż? Jak już wcześniej wspomnieliśmy, za przestępstwo to grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Jeśli dojdzie do spełnienia gróźb karalnych będących przedmiotem szantażu, a więc na przykład opublikowania kompromitujących zdjęć lub filmów, osoba pokrzywdzona może dochodzić swoich praw w postępowaniu cywilnym na mocy artykułu 23 kodeksu cywilnego chroniącego dobra osobiste. Poszkodowany może żądać od sprawcy: zaprzestania działań, usunięcia skutków działania, wypłaty zadośćuczynienia lub zapłaty ustalonej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Przeczytaj:  Ile grozi za nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.)?

Jakie metody stosuje szantażysta?

Przedmiotami szantażu są najczęściej:

  • ujawnienie kompromitujących: zdjęć, filmów, informacji;
  • wyrządzenie szkody na ciele lub mieniu osoby poszkodowanej lub jej najbliższych;
  • wyrządzenie sobie krzywdy;
  • kradzież.

Zastanawiasz się, ile grozi za szantaż? Warto wiedzieć, że to przestępstwo karane z mocy kodeksu karnego, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech. Dodatkowo przestępca może odpowiadać za szkody wyrządzone na dobrach osobistych osoby poszkodowanej na mocy zapisów kodeksu cywilnego.

Zobacz także:

Gabriel Kowalczyk
Student ostatniego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale Prawa i Administracji. W tygodniu po zajęciach pracuje jako stażysta w kancelarii prawnej, a w weekendy udziela korepetycji z angielskiego. W wolnym czasie czyta książki i wychodzi z przyjaciółmi na miasto.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *