Ile grozi za wyłudzenie pieniędzy – czym jest przestępstwo przeciwko mieniu (art. 286 k.k.)

ile grozi za wyłudzenie pieniędzy

Oszustwo i wyłudzenie (mienia, pieniędzy, usług) to przestępstwo przeciwko mieniu, które ścigane jest na mocy artykułu 286 kodeksu karnego. Przeczytaj, ile grozi za wyłudzenie pieniędzy.

Ile grozi za wyłudzenie pieniędzy? Sprawca oszustwa ponosi odpowiedzialność karną za popełnienie przestępstwa. Wymiar kary zależy od kwalifikacji czynu zabronionego – może wynosić od 6 miesięcy do nawet 10 lat. Jednocześnie sąd może zarządzić grzywnę bądź orzec środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody na rzecz osoby poszkodowanej. Może też warunkowo umorzyć postępowanie.

Na czym polega przestępstwo oszustwa przeciwko mieniu (art. 286 kk)?

Oszustwo to przestępstwo regulowane przez art. 286 kodeksu karnego. Zgodnie z przepisami artykułu 286 § 1 jak wyłudzenie rozumiane jest doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (własnym bądź cudzym) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Można ją uzyskać poprzez:

  • wprowadzenie w błąd;
  • wyzyskanie błędu;
  • niezdolność do należytego pojmowania danego działania.

Znamię oszustwa, które powoduje szkody dla drugiej osoby mają takie działania jak wyłudzenie towaru lub usług oraz pieniędzy (na przykład kredytu lub pożyczki).

Ile grozi za wyłudzenie pieniędzy – co grozi za oszustwo, wyłudzenie kredytu, próbę wyłudzenia?

Popełnienie przestępstwa oszustwa ścigane jest z urzędu. Jeśli jednak oskarżenia o oszustwo pochodzą od osoby najbliższej, pokrzywdzony musi złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (286 § 4).

W zależności od tego, jaką szkodliwość czynu miały działania sprawcy prawo karne przewiduje następujący wymiar kary:

  • kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (286 § 1 i 2 ) – typ podstawowy oszustwa i oszustwo pokradzieżowe;
  • kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat (294 § 1 i 2) – typ kwalifikowany (oszustwo w stosunku do mienia znacznej wartości bądź mienia o szczególnym znaczeniu dla kultury);
  • grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2 (286 § 3) – w wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, ograniczeniu bądź pozbawieniu wolności.
Przeczytaj:  Ile grozi za podrobienie podpisu (art. 270 § 1 k.k.)?

Zobacz także:

Aneta Redzik
Absolwentka Akademii Wojsk Lądowych, która lubi wiedzieć, co w polskim prawie piszczy. Z zainteresowaniem śledzi zmiany zachodzące w ustawodawstwie i chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *