Ile grozi za pobicie, czyli jaka kara za przestępstwo z art 158 kodeksu karnego

ile grozi za pobicie

Ile grozi za pobicie? Bójka i pobicie to przestępstwo regulowane przez art. 158 kodeksu karnego. Sprawdź, komu grozi kara za pobicie i na ile może skazać sąd.

Przepisy prawa jasno wskazują, ile grozi za pobicie drugiej osoby. Kara określona jest przez kodeks karny, a jej wymiar zależy od uszczerbku na zdrowiu, jakiego doznała osoba poszkodowana oraz od okoliczności zdarzenia. Pobicie to przestępstwo ścigane z urzędu – postępowanie prowadzi policja, prokuratura oraz sąd.

Bójka i pobicie drugiej osoby – co oznacza przestępstwo z art 158 kk?

Ile grozi za pobicie? Napaść fizyczna ma konsekwencje prawne, do których należy kara pozbawienia wolności. Aby jednak móc mówić o pobiciu, warto znać jego definicję. Według kodeksu karnego za pobicie uważana jest napaść fizyczna, w której strona atakująca (co najmniej dwie osoby) ma przewagę liczebną nad ofiarą. Jednocześnie strona atakowana jest biernym uczestnikiem zdarzenia – może jedynie podejmować działania obronne. Sprawcą jest zarówno osoba zadająca ciosy, jak i osoby, które nie biorą udziału w bójce, ale w jakikolwiek sposób nakłaniają do walki.

Ile grozi za pobicie – jaka kara za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu?

Udział w bójce lub pobiciu to art. 158 § 1 k.k. Kara za pobicie uzależniona jest od tego, jaki stopień uszczerbku na zdrowiu powstał na skutek zdarzenia. Jeśli w wyniku zdarzenia następstwem jest:

  • narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź skutków określonych w art. 156 § 1 oraz w art. 157 § 1 – kara wynosi do 3 lat pozbawienia wolności;
  • ciężki uszczerbek na zdrowiu – kara to od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności;
  • śmierć człowieka – karą jest do 10 lat ograniczenia wolności.
Przeczytaj:  Ile grozi za stalking (art. 190a k.k.)?

Niektóre okoliczności zdarzenia mogą zaostrzać odpowiedzialność karną oskarżonego. Należy do nich między innymi:

  • nieumyślne spowodowanie średniego/ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci;
  • wykorzystanie niebezpiecznych przedmiotów takich jak broń palna czy nóż.

Zobacz także:

Aneta Redzik
Absolwentka Akademii Wojsk Lądowych, która lubi wiedzieć, co w polskim prawie piszczy. Z zainteresowaniem śledzi zmiany zachodzące w ustawodawstwie i chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *