Artykuł 231 Kodeksu karnego – czego dokładnie dotyczy ustawa? Kim jest funkcjonariusz publiczny? Kodeks karny a nadużycie władzy

artykuł 231 kodeksu karnego

Zastanawiasz się, kiedy dochodzi do przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego? Art. 231 Kodeksu karnego mówi jasno o przestępstwach tego typu. Sprawdź, czym jest czyn niedozwolony.

Nadużywanie funkcji publicznych to często popełniane przestępstwo. Komenda Główna Policji udostępnia swoje statystyki. Na ich podstawie zauważysz, że dobrem chronionym przez te akty prawne jest interes społeczny oraz prywatny. Kiedy funkcjonariusz dopuścił się naruszenia, koniecznie zgłoś to do odpowiednich organów. Nadużywanie władzy wpływa przede wszystkim na wizerunek danego organu publicznego. Przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie swoich obowiązków niesie wiele skutków. Te ustala Artykuł 231 Kodeksu karnego.

Artykuł 231 Kodeksu karnego – typy przestępstwa

Przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego dotyczy dwóch typów przestępstw. Jakich? Dzielimy je na dwa rodzaje. Według ustawy pierwszym typem jest kwalifikowany, który skutkuje większą odpowiedzialnością karną. Umyślne przekroczenie uprawnień lub niewypełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego generuje wiele nieprzyjemnych skutków.

Kwalifikowanie przestępstwa według Art. 231 kk jest także umyślne przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub osobistych. W razie wykazania nieprawidłowości funkcjonariusz może nawet stracić swoje stanowisko.

Działanie na szkodę interesu publicznego a czynności sprawcy

Spowodowanie czynu zabronionego wpływa na wizerunek funkcjonariusza publicznego. Przekroczenie uprawnień zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Co w sytuacji, kiedy funkcjonariusz dopuści się przestępstwa? Czynności sprawcy przestępstwa Artykuł 231 Kodeksu karnego określa w prosty sposób. Te polegają na przekroczeniu uprawnień oraz niespełnieniu obowiązków. Sąd Najwyższy uznaje, że w skrajnych sytuacjach może także dojść do jednoczesnego niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień.

Przeczytaj:  Artykuł 97 Kodeksu wykroczeń i jego interpretacja – jakie wykroczenia karane są mandatem lub grzywną z art. 97 kw?

Pamiętaj, że nie wszystkie obowiązki urzędnika państwowego są określone w aktach prawnych. Wynikają jednak z istoty i charakteru zajmowanego dotychczas stanowiska. Postępowanie urzędnika lub funkcjonariusza publicznego, które nie odpowiada ogólnie przyjętym normom, uznawane jest za przekroczenie kompetencji i uprawnień.

Czym jest przekroczenie uprawnień? Krótka definicja

Według prawa przekroczenie uprawień to nic innego, jak działania wykraczające poza granice określone ustawą. Takie działania przybierają różne formy. W razie wykrycia nieprawidłowości każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie przez sądy.

Nadużycie uprawnień a działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego – co warto wiedzieć?

Zaniechanie działań podlega grzywnie ujętej w artykule 231 Kodeksu karnego. Nie wiesz, czy nastąpiło przekroczenie uprawnień funkcjonariusza? Dokładnie przeanalizuj obowiązujące dekrety, a otrzymasz odpowiedź. Interes publiczny to dobro ogółu, a nie tylko grupy osób. W praktyce szkoda wcale nie musi realnie powstać. Według art. 231 kk wystarczy, że funkcjonariusz państwowy naraził ogół lub grupę osób na powstanie takowej szkody.

Kto może dopuścić się przestępstwa w ramach art. 231 kk?

Przestępstwo zgodnie z artykułem 231 kk wyrządzi tylko funkcjonariusz publiczny, który jest:

 • Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posłem;
 • senatorem;
 • radnym;
 • posłem do Parlamentu Europejskiego;
 • sędzią;
 • ławnikiem;
 • prokuratorem.

Pamiętaj, że manipulacja uprawnień przez funkcjonariusza dotyczy też osób będących pracownikami kontroli państwowej.

Jakie kary obowiązują w ramach manipulacji uprawnień przez funkcjonariusza publicznego?

Artykuł 231 Kodeksu karnego określa podstawowy typ przestępstwa. Ten podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Wystarczy, że funkcjonariusz dopuści się umyślnego przekroczenia uprawnień lub nie dopełni swoich obowiązków. Drugim rodzajem przestępstwa jest wyrządzenie istotnej krzywdy. Takie działanie podlega karze pozbawienia wolności do lat 2.

Popełnienie czynu niedozwolonego przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub osobistych podlega karze pozbawienia wolności od roku do nawet lat 10.

Jak brzmi treść art. 231 kk? Najważniejsze kwestie ustawowe

Chcesz poznać skróconą treść art. 231 kk? Oto kilka najważniejszych aktów prawnych, które zostały zawarte w tej ustawie. Jeśli funkcjonariusz wyrządza innym krzywdę lub nie dopełnia swoich obowiązków, koniecznie zajrzyj w treść ustawy i podejmij odpowiednie kroki.

 • art. 231 kk § 1 – funkcjonariusz publiczny, który przekracza swoje uprawnienia, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, a także nie dopełnia swoich obowiązków, podlega karze wolności do lat 3;
 • art. 231 KK § 2 – sprawca dopuszczający się czynu określonego w § 1 w celu zdobycia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 10;
 • art. 231 KK § 3 – nieumyślne spowodowanie przestępstwa, której przesłanką jest wyrządzenie innej szkody, jest kwalifikowane do uwzględnienia łagodniejszej kary, aniżeli te przewidziane w ustawie.
Przeczytaj:  Artykuł 212 Kodeksu karnego – czy zniesławienie według art 212 kk jest przestępstwem?

Pamiętaj także, że przedawnienie czynu zabronionego następuje po upływie pięciu lat od czasu jego popełnienia. Prokuratura wniosła akt oskarżenia? W takiej sytuacji okres przedawnienia automatycznie przedłuża się o kolejne pięć lat.

Jakie cechy charakterystyczne ma czyn zabroniony zgodnie z art. 231 kk?

Przestępstwo, czyli czyn zabroniony ma swoje cechy charakterystyczne. Te są opisane w pełni w artykule 231 Kodeksu Karnego. W celu skazania danej osoby za popełnienie przestępstwa trzeba wykazać, że spełnione zostały jego znamiona. Zaliczamy do nich m.in.:

 • naruszenie i spowodowanie zagrożenia dla interesu publicznego lub prywatnego nie tylko w kontekście finansowym;
 • popełnienie czynu przez funkcjonariusza publicznego;
 • działanie przez naruszenie swoich obowiązków i praw jako funkcjonariusza publicznego.

Problemy z respektowaniem art. 231 kk

Analizujesz dokładnie akty prawne wynikające z Kodeksu karnego, a szczególnie artykuł 231 kk? Na ostateczny wynik sprawy sądowej w ramach naruszenia uprawnień funkcjonariusza publicznego mają wpływ różne okoliczności. Dotyczą one przede wszystkim:

 • rozdziału odpowiedzialności;
 • nieumyślnego spowodowania czynu z konkretnych powodów;
 • oczekiwania przełożonych oraz presja w miejscu pracy.

Pamiętaj, że każdy ma prawo do błędu. Oczywiście zapiski artykułu 231 kk jasno określają znamiona przestępstwa w ramach naruszenia uprawnień funkcjonariusza publicznego. Nie można więc skazać osoby, która działała pod presją innych osób. Są to liczne okoliczności łagodzące. W sprawach dotyczących przestępstw urzędniczych zawsze korzystaj z pomocy adwokata. Niewywiązanie się z obowiązków służbowych wynika z różnych czynników. Według dekretów prawa zarówno naruszenie uprawnień, jak i ich niespełnienie powoduje rozpoczęcie czynności polegających na wyjaśnieniu sprawy i skazaniu sprawcy.

Oskarżenie o przestępstwo urzędnicze a pomoc prawnika

Pracujesz w instytucji państwowej? A może należysz do samorządu terytorialnego? Jako funkcjonariusz publiczny narażasz się na wiele nieprzyjemności prawnych. Dopóki nie wyrządzisz nikomu szkody, nie obawiaj się o konsekwencje niespełnienia swoich obowiązków. Otrzymałeś(aś) oskarżenie o popełnienie przestępstwa urzędniczego? Koniecznie skorzystaj z pomocy prawnika lub radcy prawnego. Unikniesz dzięki temu stresu oraz wielu nieprzyjemności.

Przeczytaj:  Artykuł 54 Kodeksu wykroczeń – za co możesz dostać mandat, co warto wiedzieć o przepisach porządkowych?

Ciągnące się sprawy sądowe wobec funkcjonariusza publicznego często powodują rozchwianie emocjonalne. Rozprawa sądowa to zawsze duży stres dla każdej ze stron. Nigdy nie ocenisz obiektywnie danej sytuacji. Skorzystaj z rzetelnej pomocy prawnika, a ten na pewno doprowadzi sprawę do końca z pozytywnym finałem. Aspekty psychologiczne działania funkcjonariusza publicznego wpłyną na ostateczny wynik rozprawy sądowej. Nie zwlekaj i kiedy tylko otrzymasz akt oskarżenia, zacznij działać. Wybierz sprawdzoną kancelarię prawną i poproś o pomoc. Nawet jeśli nie spowodowałeś(aś) istotnej szkody, to jednak postaw na mocną obronę swojej osoby. Uwzględnij swoje uprawnienia i obowiązki. Przedstaw je przed sądem i dowiedź swojej niewinności z pomocą prawnika.

Zobacz także:

Gabriel Kowalczyk
Student ostatniego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale Prawa i Administracji. W tygodniu po zajęciach pracuje jako stażysta w kancelarii prawnej, a w weekendy udziela korepetycji z angielskiego. W wolnym czasie czyta książki i wychodzi z przyjaciółmi na miasto.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Artykuły