Artykuł 188 Kodeksu pracy – jak dostać wolne na opiekę nad dzieckiem? Co mówi art 188 KP? Ile dni opieki przewiduje ustawa?

artykuł 188 kodeksu pracy

Zastanawiasz się, czy przysługuje ci 2 dni wolnego opieki nad dzieckiem? Artykuł 188 Kodeksu Pracy jasno określa tę kwestię. Sprawdź, kiedy wykorzystasz zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin.

Opieka nad dzieckiem to podstawowe prawo każdego rodzica. Pracujesz na etacie? Pamiętaj, że prawnie przysługuje ci ustawowe wolne na opiekę nad dzieckiem. Sytuacje losowe przytrafiają się w życiu każdego rodzica. Jako pracownik masz prawo ubiegać się o wolne w wymiarze 2 dni albo 16 godzin. Ciekawi cię, kto ma prawo do takich udogodnień? Jakie są prawa pracownika i pracodawcy? Więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej.

2 dni opieki nad dzieckiem – co mówi Artykuł 188 Kodeksu Pracy?

Zgodnie z treścią Art. 188 Kodeksu Pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko przysługują dwa dni urlopu bądź 16 godzin wolnego czasu od pracy. Te dni obowiązują każdego roku. Poznaj jednak kilka zasad, które wynikają z wyżej wymienionej ustawy. 16 godzin albo 2 dni wolnego przysługują ci tylko wtedy, jeśli:

  • wychowujesz przynajmniej jedno dziecko w wieku poniżej 14 lat;
  • jesteś zatrudniony(a) na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę;
  • jesteś rodzicem biologicznym lub przybranym.

Pamiętaj, że o sposobie wykorzystania w danym roku zwolnienia decyduje pracownik w pierwszym złożonym wniosku o dzielenie dni wolnych w tym zakresie. Uprawnienie do zwolnienia od pracy w wymiarze godzinowym obejmuje pracownika etatowego, zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu. Kiedy pracujesz takiej formie, czas wolnego na opiekę nad dzieckiem otrzymasz proporcjonalnie do wymiary czasu pracy w danym miejscu.

Przeczytaj:  Artykuł 92 Kodeksu pracy – czasowa niezdolność do pracy, jakie świadczenia ci przysługują?

2 dni opieki nad dzieckiem – najważniejsze informacje

Chcesz wiedzieć, czy przysługują ci dni wolne na opiekę dziecka w wieku do 14 lat? Obecnie obowiązujące przepisy wnoszą, że do uzyskania czasu wolnego musisz złożyć stosowny wniosek u swojego pracodawcy. Wniosek o udzielenie urlopu powinien zawierać informacje o wymiarze 16 godzin albo 2 dni urlopu. Pamiętaj, że czas udzielonego wolnego przez pracodawcę zależy od wymiary czasu pracy tego pracownika. Staż pracy nie ma w tym przypadku większego znaczenia. Kiedy wykorzystujesz w danym roku kalendarzowym urlop na opiekę nad dzieckiem, zgodnie z Art. 188 Kodeksu Pracy zachowujesz prawo do wynagrodzenia.

Do wykorzystania w danym roku kalendarzowym masz aż 2 dni wolnego jeśli pracujesz na pełen etat. Kiedy rozliczasz się z pracodawcą godzinowo, pamiętaj, iż dni wolne zostaną obliczone proporcjonalnie do przepracowanego czasu w miejscu pracy. Chcesz wiedzieć, ile dni lub godzin przysługuje ci w ciągu roku kalendarzowego? Według Kodeksu Pracy nigdy nie jest to więcej niż 16 godzin lub 2 dni.

Kiedy nie można skorzystać z prawa do dni wolnych w celu opieki nad dzieckiem?

Prawo do 2 dni lub 16 godzin wolnego nie przysługuje ci jeśli pracujesz na podstawie umowy zlecenia, lub o dzieło. Według Kodeksu Pracy taka forma zatrudnienia nie jest rozumiana, jako zatrudnienie pracownika. W takiej sytuacji nie masz żadnego zwolnienia złożonego w danym roku kalendarzowym.

Chcesz nabyć prawa do dni wolnych na opiekę nad dzieckiem? Pamiętaj, że znaczenia nie ma także moment twojego zatrudnienia. Co to oznacza? Kodeks Pracy nie reguluje kwestii minimalnego stażu pracy. Liczy się bowiem typ umowy. Prawo do dni wolnych przysługuje w ciągu roku kalendarzowego pracownikowi już od pierwszych dni jego zatrudnienia. Spełniasz ten warunek i wychowujesz dziecko w wieku do 14 lat? Przysługuje ci prawo do urlopu w razie choroby dziecka.

Przeczytaj:  Artykuł 207 Kodeksu karnego – znęcanie się i przemoc w rodzinie. Na czym polega to przestępstwo? Co mówi art. 207 Kodeksu karnego?

Dni wolne od pracy na opiekę a wiek dziecka

Wiek dziecka ma spore znaczenie jeśli chodzi o niepełną godzinę zwolnienia od pracy. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego dziecko, które ukończyło już 14 rok życia nie generuje przywileju dni wolnych od pracy w razie jego choroby. W przypadku dzieci, których wiek nie przekracza 14 lat, przysługują ci pełne 2 dni wolnego od pracy. Pamiętaj, że z każdym rokiem masz nowy limit urlopu na takie sytuacje losowe. Każdorazowo wykorzystuj go maksymalnie do 31 grudnia. W przeciwnym razie uprawnienie przepada i nie przeniesiesz go na następny rok.

Choroba dziecka a dni wolne – czy sposób zatrudnienia małżonków ma znaczenie?

W kwestii opieki nad dzieckiem przez współmałżonków Artykuł 188 Kodeksu Pracy również ma swoje zastosowanie. W tym przypadku 2 dni na wniosek o udzielenie takiego zwolnienia przysługują każdemu z rodziców z osobna. Pamiętaj jednak, że dzień urlopu nie może być wykorzystywany w tym samym czasie przez obydwoje małżonków. Dni zwolnienia do opieki nad zdrowym dzieckiem niestety nie przysługują. Wniosek o dni opieki nad dzieckiem składaj tylko wtedy, kiedy twoja pociecha jest naprawdę chora i potrzebuje pomocy.

Jak złożyć wniosek o dni wolnego na opiekę nad dzieckiem?

Składasz wniosek o wolne na opiekę nad dzieckiem? Koniecznie dowiedz się, jak zrobić to poprawnie. Kodeks Pracy nie reguluje żadnych kwestii związanych z formą wniosku o opiekę nad dzieckiem. Skorzystasz z 2 dni opieki nad swoją pociechą na podstawie podobnego wniosku, tak, jak w przypadku zwykłego urlopu. Nie musisz udowadniać w żaden sposób, że twoje dziecko potrzebuje opieki. Wystarczy, że złożysz stosowne pismo do pracodawcy i to wszystko. Pamiętaj także, że przynajmniej raz w roku pracodawca zgodnie z przepisami może żądać złożenia oświadczenia o chęci lub braku chęci wykorzystania uprawnienia rodzicielskiego do dni wolnych.

Przeczytaj:  Artykuł 97 Kodeksu wykroczeń i jego interpretacja – jakie wykroczenia karane są mandatem lub grzywną z art. 97 kw?

2 dni wolnego lub 16 godzin opieki na dziecko – podsumowanie

W ramach sprawowania opieki nad dzieckiem przysługuje ci 2 dni wolnego lub 16 godzin obliczane na podstawie przepracowanych godzin u danego pracodawcy. Obecnie pojawia się też forma opieki na dziecko zdrowe do 8 roku życia. Kiedy skorzystasz z takiej opcji? Przede wszystkim w takich sytuacjach, jak:

  • zamknięcie żłobka bez wcześniejszego poinformowania rodziców;
  • konieczność izolacji dziecka ze względu na nosicielstwo choroby zakaźnej;
  • choroba niani (nagła);
  • poród lub nagła choroba małżonka;
  • pobyt w szpitalu aktualnego opiekuna dziecka.

Wszelkie nieprzewidziane kwestie związane z opieką nad dzieckiem pozwalają na skorzystanie z zasiłku opiekuńczego ZUS. Taka forma opieki to dodatkowa pomoc dla opiekunów prawnych małoletniego w sytuacjach kryzysowych. Zasiłek opiekuńczy oraz prawo do 2 dni wolnego na opiekę nad dzieckiem są regulowane przez Artykuł 188 Kodeksu Pracy oraz inne regulacje wynikające także z Kodeksu Cywilnego.

Zobacz także:

Gabriel Kowalczyk
Student ostatniego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale Prawa i Administracji. W tygodniu po zajęciach pracuje jako stażysta w kancelarii prawnej, a w weekendy udziela korepetycji z angielskiego. W wolnym czasie czyta książki i wychodzi z przyjaciółmi na miasto.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Artykuły