Ile grozi za molestowanie (art. 197 k.k.)?

ile grozi za molestowanie

Za molestowanie seksualne uznaje się każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym. Jest ono karane na podstawie artykułu 197 kodeksu karnego. Sprawdź, ile grozi za molestowanie!

Molestowanie seksualne może przybierać rozmaite formy i mieć miejsce w różnych miejscach: w szkole, w pracy, w grupie rówieśników, czy w rodzinie. Każde jego przypadki należy bezzwłocznie zgłaszać, aby przestępca nie pozostawał bezkarny. Zachowanie to zostało uregulowane przez ustawodawcę w kodeksie karnym. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czym dokładnie jest oraz ile grozi za molestowanie!

Czym jest molestowanie seksualne?

Za molestowanie uznaje się każde niepożądane zachowanie przybierające seksualny charakter lub odnoszące się do płci. Celem lub skutkiem takiego zachowania jest naruszenie godności ofiary oraz postawienie jej w atmosferze zastraszenia, wrogości, poniżenia, upokorzenia, czy uwłaczenia. Molestowanie może przejawiać się w zachowaniach przejawiających elementy: fizyczne, werbalne lub pozawerbalne.

Formy

Molestowanie seksualne może przybierać rozmaite formy. Najczęstszymi z nich są: niestosowane żarty, nietaktowne insynuacje, niechciany dotyk, nieprzyzwoite komentarze, szantaż emocjonalny i temu podobne.

Warunki

Aby można było mówić o molestowaniu, koniecznym jest zaistnienie braku zgody osoby molestowanej na stosowane wobec niej zachowania oraz jej sprzeciw wobec takim zachowaniom wyrażony w kierunku osoby molestującej.

Ile grozi za molestowanie (art. 197 k.k.)?

Molestowanie seksualne uznaje się za przestępstwo i karze na mocy artykułu 197 kodeksu karnego, zgodnie z którym: ,,Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12″. Karane jest również doprowadzanie innej osoby do poddania się lub wykonania czynności seksualnej innej niż obcowanie płciowe lub też dopuszczenie się gwałtu samodzielnie albo z drugą osobą.

Przeczytaj:  Ile grozi za pobicie, czyli jaka kara za przestępstwo z art 158 kodeksu karnego

Odpowiedź na pytanie, ile grozi za molestowanie nie jest prosta. W tym przypadku wszystko zależy od charakteru przestępstwa oraz szkód, jakie w jego wyniku poniosła osoba poszkodowana.

Zobacz także:

Gabriel Kowalczyk
Student ostatniego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale Prawa i Administracji. W tygodniu po zajęciach pracuje jako stażysta w kancelarii prawnej, a w weekendy udziela korepetycji z angielskiego. W wolnym czasie czyta książki i wychodzi z przyjaciółmi na miasto.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *