Jak wygląda awizo z sądu?

jak wygląda awizo z sądu

Listonosz nie zastał adresata przesyłki, więc zostawia pisemne zawiadomienie. To, jak wygląda awizo z sądu, nie ma najmniejszego znaczenia. Rzut oka na adnotację nie pozwoli od razu rozpoznać, z jakiej placówki pochodzi i czego dotyczy. Poznaj kluczowe fakty w tym zakresie!

Niektórzy uważają, że niektórych listów poleconych lepiej nie odbierać. Od 2019 roku w sprawach cywilnych i gospodarczych nie obowiązuje już tzw. fikcja doręczeń (ale w pozostałych już tak). Taka gra na zwłokę zwykle działa na niekorzyść adresatów, zwłaszcza przy nakazach zapłaty. Wiedza o tym, jak wygląda awizo z sądu, nikomu nie pomoże w znaczącym opóźnianiu, przeciąganiu postępowania sądowego – w zależności od sprawy część przesyłek zostanie uznana za skutecznie doręczoną po dwukrotnym awizowaniu lub doręczeniem pisma do adresata zajmie się komornik. Powód będzie musiał wnieść stosowne opłaty – większe w razie konieczności ustalenia faktycznego adresu pozwanego – ale w razie wygranej może domagać się od drugiej strony zwrotu wszystkich kosztów.

Jak wygląda awizo z sądu – aktualny operator przesyłek sądowych

Przez lata monopol na dostarczanie wszelkich listów i przesyłek do 50 g – a w takiej kategorii mieści się zdecydowana większość pism z sądów – miała państwowa Poczta Polska S.A. Liberalizacja rynku w tym segmencie od początku 2013 roku pozwoliła wystartować w przetargu na obsługę przesyłek sądowych prywatnym przedsiębiorcom – w efekcie przez 2 lata za korespondencję sądową i wszystkie związane z tym sprawy odpowiadał prywatny InPost. To pokazuje, że kwestia tego, jak wyglądają awiza z sądów, jest zależna od podmiotu, który zajmuje się doręczeniami, odbiorem, pokwitowaniami itd.

Przeczytaj:  Zaskarżenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – skarga na MPZP

Pierwsze miesiące InPostu jako operatora przesyłek sądowych obfitowały w rozmaite trudności. Media informowały o ważnych pismach oczekujących na odebranie w różnych drobnych sklepach i kioskach. Pojawiały się opóźnienia liczone w tygodniach i błędnym awizowaniu – z czasem wiele się poprawiło, system doczekał się wielu usprawnień. To jednak nie wystarczyło, by w kolejnym przetargu pokonać państwowego molocha. Od 2016 r. listami z sądów ponownie zajmuje się Poczta Polska – nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości ten stan ponownie ulegnie zmianie. Automatycznie zmieniło się też to, jak wygląda awizo z sądu. Modyfikacje we wzorze zawiadomienia mogą wynikać również z decyzji podejmowanych przez operatora oraz nowe wymogi prawne.

Jak sprawdzić od kogo jest sądowa przesyłka polecona? Numer, informacje na kopercie

Poczta Polska w większości przypadków stosuje ten sam wzór dla listów poleconych, przesyłek z zadeklarowaną zawartością, paczek, przesyłek pobraniowych, przekazów pocztowych i innych przesyłek, które wymagają osobistego odbioru adresata lub osoby uprawnionej. Na awizie sądowym wskazane są następujące dane:

 • rodzaj zawiadomienia – pierwsze lub powtórne;
 • dane adresata – imię, nazwisko i/lub nazwa instytucji, pełny adres;
 • dzień i godzina próby doręczenia przesyłki przez listonosza;
 • rodzaj awizowanej przesyłki;
 • informacje o placówce, w której czeka przesyłka (zwykle w formie pieczątki):
 • pełna nazwa urzędu;
 • adres;
 • godziny otwarcia (4 rubryki – od poniedziałku do piątku, soboty, niedziele i święta);
 • elementy opcjonalne na awizach powtórnych:
 • numer oddawczy;
 • termin odbioru awizowanej przesyłki / kwoty przekazy.

Jeżeli awizo zawiera numer przesyłki, można sprawdzić nadawcę w wyszukiwarce internetowej – aktualna usługa śledzenia Poczty Polskiej jest dostępna pod adresem emonitoring.poczta-polska.pl. Niedoszły odbiorca i tak nie będzie w stanie rozpoznać, czy ma się stawić na rozprawie jako świadek, oskarżony, wydano wobec niego nakaz zapłaty (od którego sprzeciw można wnieść w określonym terminie), czy chodzi o coś jeszcze innego. Wszystkie kluczowe informacje zawiera treść pisma sądowego. Na kopercie mogą być zawarte pewne wskazówki, które czasami pozwalają domyślić się przedmiotu sprawy. Poza danymi adresata i numerem przesyłki sądowej, który służy weryfikacji doręczania w systemie, wskazane są:

 • sygnatura akt sprawy;
 • nazwa wydziału sądowego;
 • lokalizacja – nazwa miasta i adres sądu, w którym ma toczyć się rozprawa, przesłuchanie etc.
Przeczytaj:  Zasady egzaminu na prawo jazdy kategorii b w polsce

Jak wygląda awizo z sądu – fikcja doręczeń. Co się dzieje, gdy listonosz zostawia awizo sądowe w skrzynce pocztowej?

Przez wiele lat dwukrotne awizowanie przesyłki sądowej skutkowało zwrotem do sądu i uznaniem jej za skutecznie doręczoną. Przepisy w sprawie tzw. fikcji doręczeń w sprawach cywilnych i gospodarczych zmieniono, by zapewniać pozwanym stronom niezbędne gwarancje procesowe. Tam, gdzie za skuteczność doręczenia nie odpowiadają komornicy, wciąż obowiązuje opisywana poniżej zasada:

 • jeśli odbiorcy nie ma pod adresem wskazanym na przesyłce sądowej, listonosz zostawia awizo. Termin liczy się od dnia następnego:
 • postępowanie karne – 7 dni;
 • postępowanie cywilne – 7 dni lub dłużej, jeżeli ostatni dzień na odbiór wypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy;
 • postępowanie sądowo-administracyjne – 14 dni;
 • adresat nie odbiera przesyłki – Poczta Polska podejmuje drugą próbę doręczenia przesyłki sądowej;
 • listonosz pozostawia zawiadomienie powtórne, z takim samym czasem na odbiór;
 • odbiorca nie odbiera pisma – przesyłka trafia do sądu, a pismo zostaje uznane za skutecznie dostarczone. O ile sprawa pozwala na zastosowanie zasady fikcji doręczeń.

To, jak wygląda awizo z sądu, może mieć znaczenie w razie zawartych w nim błędów – np. zbyt wczesnego końcowego terminu na podjęcie przesyłki sądowej z poczty. W takich przypadkach strona może skutecznie wnosić o stosowne przesunięcie terminów czynności procesowych, środków odwoławczych itd. Jeżeli komornik nie będzie w stanie skutecznie dostarczyć przesyłki odbiorcy w sprawie cywilnej czy gospodarczej, proces rozpocznie się z udziałem kuratora. Do czasu odbioru przesyłki przez adresata to on będzie dbać o interesy strony pozwanej.

Zobacz także:

Przeczytaj:  Zakup kontrolowany przez inspekcję handlową
Gabriel Kowalczyk
Student ostatniego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale Prawa i Administracji. W tygodniu po zajęciach pracuje jako stażysta w kancelarii prawnej, a w weekendy udziela korepetycji z angielskiego. W wolnym czasie czyta książki i wychodzi z przyjaciółmi na miasto.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Prawo