Ile grozi za składanie fałszywych zeznań – przestępstwo z art. 233 kodeksu karnego

ile grozi za składanie fałszywych zeznań

Świadek składający zeznania nie może odpowiadać niezgodnie z prawdą. Zatajanie faktów lub poświadczanie nieprawdy zagrożone jest pozbawieniem wolności. Przeczytaj, ile grozi za składanie fałszywych zeznań.

Za składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna. Złożone zeznania powinny być zgodne z prawdą i w pełni oddawać obraz rzeczywistości. Jeśli jednak świadek nie został pouczony o prawie do odmowy składania wyjaśnień i odpowiedzialności za fałszywe zeznania, nie podlega karze wskazanej w artykule 233 kodeksu karnego.

Czy złożenie fałszywych zeznań to przestępstwo?

Składanie fałszywych zeznań możliwe jest w postępowaniu karnym lub cywilnym (art. 304 Kodeksu postępowania cywilnego). Zeznania świadka mogą być niezgodne z prawdą w sprawach z zakresu prawa pracy, postępowaniach dyscyplinarnych, administracyjnych lub podatkowych. W każdym przypadku osoba przesłuchiwana ma prawo do obrony i odmowy składania zeznań.

Osoba występująca w charakterze świadka, która składa zeznania służące za dowód w postępowaniu sądowym bądź innym postępowaniu prowadzonym na mocy ustawy i poświadcza nieprawdę lub zataja prawdę, popełnia przestępstwo (art. 233 kodeksu karnego).

Ile grozi za składanie fałszywych zeznań – prawna odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań (art. 233 kk)

Osoba, która składa fałszywe oświadczenie w procesie karnym albo cywilnym podlega odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 k.k.. Dotyczy to sytuacji, gdy:

  • sprawca czynu określonego w art. 233 § 1 zataja prawdę bądź zeznaje nieprawdę (kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat);
  • sprawca zataja prawdę bądź zeznaje nieprawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną dla siebie lub osoby najbliższej – 233 § 1a (kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat).
Przeczytaj:  Ile grozi za posiadanie narkotyków – jakie kary za posiadanie i handel, rodzaj narkotyków a wymiar kary

Aby świadek ponosił odpowiedzialność karną, osoba przyjmująca zeznania powinna uprzedzić go o skutkach fałszywych zeznań albo odebrać od świadka przyrzeczenie. Karze nie podlega osoba, która nie była świadoma prawa do odmowy składania zeznań.

Zobacz także:

Aneta Redzik
Absolwentka Akademii Wojsk Lądowych, która lubi wiedzieć, co w polskim prawie piszczy. Z zainteresowaniem śledzi zmiany zachodzące w ustawodawstwie i chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *