Prawo kanoniczne – co to jest? Co określa kodeks prawa kanonicznego?

prawo kanoniczne

Jeśli zastanawiałeś się nad tym, czym jest prawo kanoniczne i czym różni się od prawa cywilnego, trafiłeś w dobre miejsce. Dowiedz się, co określa kodeks prawa kanonicznego i jak wyglądają studia na tym kierunku?

Czym jest prawo kościelne? Czy każda religia posiada to samo prawo kanoniczne? Jakie różnice są między prawem kanonicznym a prawem cywilnym? Czy każdy obywatel państwa musi przestrzegać prawa kościelnego? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule!

Czym jest prawo kanoniczne?

Prawo kanoniczne to dyscyplina naukowa, która zajmuje się badaniem szeroko pojętego prawa kościelnego. Dzięki niemu Kościół jest postrzegany jako zorganizowany system, który może prawnie funkcjonować w danym kraju. Prawo to określa tradycje i normy prawne, a także prawa i obowiązki duchownych oraz świeckich, strukturę, przepisy, zakazy, kary i sposób zarządzania Kościołem jako zgromadzeniem. Jest to również pojęcie, które jest związane z ogólnym zbiorem zasad ustanowionych przez władzę kościelną i dotyczy zamiaru osiągnięcia zbawienia.

Co określa kodeks prawa kanonicznego?

Prawo kanoniczne kościoła katolickiego zostało określone w Kodeksie prawa kanonicznego z 1917 roku. Dokument ten jest uważany za źródło prawa kanonicznego. Zastąpiony został kodeksem z 1983 roku, który promulgował Jan Paweł II. Prawo kościelne charakteryzuje się specyficzną strukturą i zasadami. Uznaje się je za sakralny porządek prawny. Jego przepisy wywodzą się ze sfery sakralnej i duchowej. Prawo kanoniczne wiąże się z refleksją teologiczną, odniesieniem do prawa naturalnego oraz sprawiedliwości i etyki. Papież i sobory powszechne ustalają prawo w kościele katolickim.

Przeczytaj:  Jakie kwestie są regulowane przez polskie prawo finansowe? Finanse i publiczne prawo bankowe.

Związek małżeński i rozwód – co mówi prawo kościelne?

Przede wszystkim pojęcie rozwodu jest nieakceptowane przez instytucję Kościoła. Co więcej, nie ma obowiązku zawierania małżeństwa dwukrotnie – wystarczy ślub kościelny. Jednak mimo faktu, że małżeństwa kościelne nie uznają rozwodów, małżonkowie podlegają prawu powszechnemu, w którym wzięcie rozwodu jest jak najbardziej możliwe. W efekcie można wziąć rozwód cywilny i związać się przysięgą po raz drugi, jednak nie otrzyma się już ślubu kościelnego. Kościół jest obrońcą węzła małżeńskiego w myśl słów – „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”. W wyjątkowych sytuacjach adwokat kościelny może wnieść o nieważność małżeństwa, jednak jest to proces bardzo skomplikowany i niezwykle rzadki. Przeprowadza go sądownictwo kościelne.

Nieważność małżeństwa – akt prawny prawa kościelnego

Kościół, w myśl przepisów prawa kanonicznego, może uznać małżeństwo za nieważne w określonych przypadkach.

Należą do nich m.in.:

 • różnica wieku;
 • niemoc płciowa;
 • różnice religijne;
 • przeszkody związane ze święceniami;
 • wieczysty ślub czystości;
 • zabójstwo popełnione przez współmałżonka;
 • pokrewieństwo lub spowinowacenie.

Studia na kierunku prawo kanoniczne – co warto wiedzieć?

Studia prawa kanonicznego trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra. Naukę można podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. W trakcie trwania nauki studenci nabywają wiedzę dotyczącą:

 • zrozumienia pochodzenia i historii prawa kanonicznego;
 • definicji, pojęć, zasad prawnych prawa kościelnego i prawa międzynarodowego;
 • zrozumienia działalności ewangelizacyjnej Kościoła w dzisiejszych czasach;
 • posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości co najmniej B2 oraz posiadania umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu prawa kanonicznego.

Naukę można podjąć na:

 • uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
 • uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Absolwenci studiów uzyskują dwa dyplomy: dyplom państwowy – magister prawa kanonicznego oraz dyplom kościelny – licencjat prawa kanonicznego.

Przeczytaj:  Zaskarżenie wyroku rozwodowego co do winy – jak przebiega apelacja?

Prawo kanoniczne jako kierunek studiów – wymagania i praca po studiach

W trakcie procesu rekrutacyjnego uczelnie wymagają od kandydatów wyników z następujących przedmiotów maturalnych:

 • język polski i obcy;
 • historia i filozofia;
 • matematyka;
 • wiedza o społeczeństwie.

Natomiast po studiach można znaleźć zatrudnienie w kancelariach adwokackich i notarialnych, instytucjach finansowych, sądach kościelnych i innych instytucjach kościoła.
Prawo kościoła różni się w wielu aspektach od prawa cywilnego. Jest ono istotne szczególnie dla osób mocno wierzących. Można również studiować prawo kanoniczne, dzięki czemu absolwenci są w stanie znaleźć zatrudnienie w instytucjach kościelnych.

Zobacz także:

Gabriel Kowalczyk
Student ostatniego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale Prawa i Administracji. W tygodniu po zajęciach pracuje jako stażysta w kancelarii prawnej, a w weekendy udziela korepetycji z angielskiego. W wolnym czasie czyta książki i wychodzi z przyjaciółmi na miasto.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Prawo