Jazda po alkoholu – konsekwencje prawne. Kary i okoliczności łagodzące

Każdy z nas wie, że alkohol i kierowanie pojazdem to mieszanka wybuchowa. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z powagi konsekwencji, jakie niesie za sobą jazda po alkoholu. Dowiedz się, jakie kary grożą za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz w jakich okolicznościach można liczyć na ich złagodzenie.

Co grozi za jazdę po alkoholu?

Jeżdżąc pod wpływem alkoholu nie tylko ryzykujesz wypadek, ale też narażasz się na poważne konsekwencje prawne. W Polsce prawo jest w tej kwestii niezwykle surowe, a kary reguluje art. 178a kodeksu karnego. Adwokat od spraw karnych tego typu postęowania stara się prowadzić tak, aby sąd je umorzył  lub nie wymierzył maksymalnej możliwej kary. Miej jednak na uwadze, że:

 • Stan nietrzeźwości rozpoczyna się już od 0,5 promila alkoholu we krwi i pociąga za sobą odpowiedzialność karną. To równoznaczne z zawartością alkoholu powyżej 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza.
 • Mniejsze stężenie, w przedziale 0,2–0,5 promila (lub 0,1–0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza), jest traktowane jako stan po spożyciu alkoholu i wiąże się z odpowiedzialnością za wykroczenie.
 • Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi pozbawienie wolności do lat 3. Do tego dochodzi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązkowa wpłata na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5 000 zł do 60 000 zł. Sąd może również nałożyć grzywnę lub karę ograniczenia wolności.
 • W przypadku kolejnego popełnienia tego samego przestępstwa kierowcy grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, konfiskata samochodu i wpłata na rzecz Funduszu w wysokości co najmniej 10 000 zł.
 • Jazda w stanie po użyciu alkoholu (poniżej 0,5 promila) jest karana na podstawie art. 87 kodeksu wykroczeń. Kierowca może być aresztowany na czas do 30 dni (w szczególnych przypadkach, np. umyślnego popełnienia czynu) lub zapłacić grzywnę 2 500–30 000 zł. Może też dostać zakaz prowadzenia pojazdów na czas od 6 miesięcy do 3 lat. Powtórne wykroczenie wiąże się z grzywną minimum 5 000 zł.
Przeczytaj:  Co grozi za niepłacenie alimentów? Kary dla dłużników alimentacyjnych

Warto podkreślić, że konsekwencje są jeszcze bardziej dotkliwe, jeśli w wyniku jazdy po alkoholu doszło do kolizji lub wypadku drogowego. Od 14 marca 2024 roku w życie weszły nowe przepisy, które wprowadzają możliwość konfiskaty pojazdu za jazdę po alkoholu. Zgodnie z tymi regulacjami samochód może zostać skonfiskowany, jeśli kierowca ma we krwi ponad 1,5 promila alkoholu lub spowoduje wypadek przy zawartości powyżej 0,5 promila. Konfiskata jest obowiązkowa i dotyczy również recydywistów. 

Jeśli pojazd nie jest wyłączną własnością sprawcy, sąd może orzec przepadek równowartości pojazdu. W przypadku, gdy kierowca nie jest właścicielem auta i wykonywał nim czynności służbowe, sąd może orzec nawiązkę na Fundusz Sprawiedliwości.

Okoliczności łagodzące

Prawo przewiduje jednak pewne okoliczności, w których jazda pod wpływem alkoholu nie będzie się wiązać z najwyższym wymiarem kary. Sąd ma możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary, a nawet warunkowego umorzenia postępowania. W przypadku wykroczenia może również odstąpić od wymierzenia kary.

Kluczowe w takich sytuacjach są wyjaśnienia oskarżonego oraz zeznania świadków. Ważne jest, aby przedstawić wszystkie okoliczności zdarzenia, które mogą świadczyć na korzyść kierowcy. Przykładem może być sytuacja, w której osoba prowadząca pojazd po alkoholu udzieliła pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym, zanim na miejsce przybyły służby ratunkowe. Takie zachowanie może być brane pod uwagę jako okoliczność łagodząca. Podobnie jest, kiedy kierowca:

 • prowadził samochód z ważnej przyczyny;
 • naprawił wyrządzoną przez siebie szkodę;
 • wyraził skruchę i złożył wyjaśnienia dobrowolnie;
 • okoliczności wskazują na niską szkodliwość czynu – np. kierowca próbował tylko przeparkować samochód na parkingu i nie stworzył realnego zagrożenia na drodze.

Ponieważ te okoliczności zna najczęściej tylko sam kierowca i ewentualni świadkowie, warto przyznać się do winy i wyrazić skruchę, zanim udowodnione zostanie przestępstwo lub wykroczenie. Dzięki temu proces sądowy będzie krótszy, a osoba winna jazdy po alkoholu będzie mogła – we współpracy z adwokatem – starać się o złagodzenie kary lub warunkowe umorzenie postępowania. Umorzenie jest możliwe, jeśli społeczna szkodliwość czynu jest nieznaczna, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości i sprawca nie był nigdy wcześniej karany za umyślne przestępstwo. Łagodniejsza kara może oznaczać m.in. krótszy zakaz prowadzenia pojazdów, zmniejszenie lub całkowite odstąpienie od świadczeń pieniężnych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. 

Przeczytaj:  Sprawa sądowa o niepłacenie czynszu. Jak odzyskać zaległy czynsz od najemcy?

Jeśli prowadziłeś samochód po alkoholu, nie czekaj na ostatnią chwilę. Znajdź dobrego adwokata już teraz. Niezależnie od tego, czy to twoje pierwsze wykroczenie, czy masz już na swoim koncie wcześniejsze przewinienia, odpowiednie wsparcie prawne może sprawić ogromną różnicę w wyniku Twojej sprawy. Adwokat specjalizujący się w sprawach związanych z prawem karnym drogowym będzie mógł dokładnie przeanalizować twój przypadek, przygotować obronę oraz reprezentować Cię przed sądem. Im wcześniej się z nim skontaktujesz, tym lepiej będziesz przygotowany na proces sądowy i tym większe szanse będziesz miał na zminimalizowanie konsekwencji prawnych.

Materiał promocyjny

Zobacz także:

  None Found

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Porady