Oferta dla samorządów
DLACZEGO OdpadoTeka ? ZA ILE ?
OFERTA DLA ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH CZY WARTO ?
OFERTA DLA GMIN SPRAWDŹ NAS ZA DARMO
Ankieta

Wypełnij ankietę dotyczącą działalności portalu i pomóż nam go jeszcze bardziej rozwinąć!
Twoja opinia jest dla nas bardzo cenną informacją.

Przejdź do ankiety
Kalkulatory
Co ciekawego w odpadach
Wyrokiem z dnia 6 października 2015 r. (II FSK 1797/15) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszczają możliwość różnicowania stawek „opłat śmieciowych” w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Pokaż wszystkie
Słownik
Dowcipy o prawnikach

Prawnicy nigdy nie powinni zadawać pytań babciom z Missisipi, jeśli naprawdę nie są gotowi na odpowiedź.

Podczas procesu w małym miasteczku na południu stanu pełnomocnik prokuratora wezwał swojego pierwszego świadka – starszą kobietę. Zbliżył się do niej i zapytał:

– Pani Jones, czy pani mnie zna?

Kobieta odpowiedziała:

– Tak, znam pana, panie Williams. Znam pana, odkąd był pan małym chłopcem i, szczerze, był pan dla mnie wielkim rozczarowaniem. Pan kłamie, zdradza żonę, manipuluje ludźmi i obgaduje ich za plecami. Myśli pan, że jest wielkim paniczem, jednak nie potrafi pan sobie zdać sprawy z tego, że nigdy nie będzie nikim więcej niż marnym gryzipiórkiem. Tak, znam pana.

Prawnik był zamurowany. Nie wiedząc, co począć, wskazał na drugą stronę sali i spytał:

– Pani Jones, czy zna pani pełnomocnika obrony?

Kobieta znów rozpoczęła tyradę:

– Tak, również znam pana Bradleya, odkąd był młodzieńcem. Jest leniwym bigotem z problemem alkoholowym. Nie potrafi zbudować normalnego związku z kimkolwiek, a jego kancelaria prawna jest jedną z najgorszych w całym stanie. Nie wspomnę już o tym, że zdradzał swoją żonę z trzema różnymi kobietami. Jedną z nich była pana żona. Tak, znam go.

Pełnomocnik obrony zamarł. Sędzia poprosił obu pełnomocników do swej ławy i stonowanym, cichym głosem powiedział:

– Jeśli którykolwiek z was, idiotów, spyta ją, czy mnie zna, wyślę was obu na krzesło elektryczne.

Pokaż wszystkie
Temat tygodnia
Temat miesiąca
Opłata śmieciowa za domki letniskowe w formie ryczałtu

Nowelizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: ucpg) wprowadziła zryczałtowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe tylko przez część rok

To od rady gminy zależy czy obejmie ona systemem domki letniskowe a właściwie w praktyce, to od rady gminy zależy czy wykluczy ona domki letniskowe z systemu poprzez podjęcie stosowniej uchwały. Albowiem stosownie do art. 6c ust. 2 ucpg. w stosunku do nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, gmina ma możliwość przejęcia odbierania odpadów komunalnych wytwarzanych na tych nieruchomościach, jednakże  taką uchwałę może podjąć w stosunku do wszystkich lub tylko niektórych kategorii nieruchomości.

Z uwagi na fakt, iż domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stanowią nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, rada gminy może wyłączyć domki letniskowe ze zorganizowanego przez siebie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi lub też włączyć je do systemu. Jeżeli rada gminy zdecyduje się, iż domki letniskowe nie zostaną wyłączone, jest zobligowana uchwalić ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.


Ustawa nie zawiera definicji domku letniskowego ani nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jednakże na pewno możemy zaliczyć do takich nieruchomości ogródki działkowe. Ministerstwo Środowiska podkreśla, iż istotne jest faktyczne przeznaczenie nieruchomości i pod tym względem należy dokonywać kwalifikacji. Przykładowo nieruchomością wypoczynkową nie będzie działka, która jest zamieszkiwana przez cały rok. Taki obiekt kwalifikowany będzie jako nieruchomość zamieszkana i takiej opłacie będzie podlegał.

 

Zryczałtowana stawka stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tego typu nieruchomościach na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata uchwalana jest za rok dla całej nieruchomości.       A zatem należy zauważyć, iż brak na terenie gminy takich nieruchomości, nie rodzi takiego obowiązku. Nawet gdyby rada gminy chciała ją uchwalić - niewykonalne byłoby obliczenie jej wysokości, ponieważ - zgodnie z art. 6j ust. 3c - do ustalenia ryczałtowej stawki niezbędna jest średnia ilość odpadów powstających na nieruchomościach letniskowych i rekreacyjno-wypoczynkowych, położonych na terenie gminy. A skoro takie nieruchomości na terenie gminy nie występują, nie sposób stosując ww. przepisy uchwalić ryczałt od domków letniskowych (tak też stanowisko wyjaśniające RIO w Lublinie). Z drugiej strony brak ustawowej definicji domku letniskowego czy nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe prowadzi do wniosku, iż trudno sobie wyobrazić gminę, na której takie nieruchomości nie występują wcale, biorąc pod uwagę interpretacje Ministerstwa Środowiska w tym zakresie, iż liczy się faktyczne przeznaczenie danej nieruchomości.Czytaj całość
Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: