Kontrahent nie płaci? Nie czekaj – rozpocznij windykację z faktur

Brak spłaty faktur to problem, który nagminnie pojawia się w życiu polskich przedsiębiorców. Niesolidni kontrahenci oznaczają nie tylko dodatkowy stres. Często generują też biznesowe straty czy problemy z utrzymaniem płynności finansowej. 

Z tego względu firmy windykacyjne nie narzekają na brak zajęć. Kolejni klienci zwracają się do nich z koniecznością ściągnięcia długu w sposób skuteczny, legalny i zawodowy. Jak rozpocząć i kontynuować windykację z faktur? Oto kilka kwestii, które wpływają na jej skuteczność.

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Windykacja faktur wymaga przede wszystkim szybkiego działania. Niezależnie od wysokości długu, nie warto zwlekać. Zgodnie ze statystykami im szybciej uzyskasz tytuł wykonawczy od sądu, tym większe są Twoje szanse na zaspokojenie roszczenia. Dlatego bądź stanowczy i postępuj według konkretnego planu. 

Pierwszą czynnością jest zawsze tzw. windykacja polubowna – czyli próba załatwienia sprawy bez udziału sądu. Najpierw zadzwoń do dłużnika i poinformuj go o nieuregulowanej należności. 

  • Rozmowę należy prowadzić w sposób uprzejmy, ale też zdecydowany. 
  • Pamiętaj, że po zrealizowaniu usługi należy Ci się ustalona zapłata.
  • Jeśli kontrahent nie ma wystarczających środków na pokrycie długu, zaproponuj mu zawarcie ugody i spłatę w ratach wraz z odgórnie wyznaczonym terminem. Zwróć przy tym uwagę, że zawarcie takiej ugody wydłuży czas regulacji zobowiązania.

Oczywiście nie zawsze przyniesie to oczekiwany skutek. Zdarza się, że kontrahent unika kontaktu telefonicznego czy osobistego, nie odpowiada na maile i wiadomości, nie odbiera telefonów. Innym razem po prostu nie da się porozumieć z dłużnikiem lub nie akceptuje on nowego planu spłaty. Wtedy nie pozostaje skierować się do firmy lub kancelarii windykacyjnej. 

Przeczytaj:  Instalacja fotowoltaiki w firmie a polskie prawo

Na czym polega pomoc ze strony kancelarii windykacyjnej?

Na polubownym etapie windykacji, wsparcie kancelarii prawnej stanowi ogromne odciążenie dla wierzyciela. Po pierwsze prawnik wysyła do dłużnika przedsądowe wezwanie do zapłaty z ostatecznym terminem uregulowania należności. Po otrzymaniu takiego pisma, większość dłużników od razu chce negocjować warunki spłaty, np. w celu umorzenia części odsetek. Takie działanie często okazuje się korzystne dla wierzyciela, gdyż pozwala uniknąć postępowania sądowego.

Po drugie działa tu czynnik psychologiczny. Nie bez powodu ponad 70% spraw windykacyjnych prowadzonych przez naszą kancelarię kończy się polubownie. Wynika to z faktu, że wezwanie do zapłaty podpisuje prawnik, co uświadamia dłużnikowi, że sprawa jest poważna. Pieczęć kancelarii daje wyraźny sygnał, że w razie dalszej zwłoki wierzyciel nie zawaha się skierować sprawy do sądu. 

Po trzecie eksperci od windykacji długów pomagają w skutecznych negocjacjach w kontrahentem – tak, aby np. wierzyciel mógł utrzymać dalsze pozytywne relacje biznesowe, jeśli jest to jego priorytetem. I wreszcie po czwarte, specjaliści i prawnicy oferują też możliwość wdrożenia skutecznych narzędzi w firmie, które pozwalają usprawnić spływ kolejnych należności z faktur. 

Windykacja sądowa: tylko z pełnomocnikiem 

Jeśli dłużnik nie wyraża woli spłaty zadłużenia, konieczne jest wszczęcie procesu cywilnego. Następuje to poprzez wniesienie pozwu. Niestety ta procedura jest już ściśle sformalizowana, co oznacza, że wymaga m.in. dochowania terminów sądowych, sprostania ciężarowi dowodu, czy wykonania poszczególnych czynności procesowych. 

Z reguły sprawy windykacji z faktur są rozpoznawane w postępowaniu upominawczym. W ramach tego sąd wydaje nakaz zapłaty. Po uprawomocnieniu, stanowi on tytuł wykonawczy. Cały proces windykacji sądowej kończy się uzyskaniem prawomocnego orzeczenia. 

Gdy pomimo prawomocnego nakazu zapłaty dłużnik wciąż nie płaci, wierzyciel musi złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. 

Przeczytaj:  Sprawa sądowa o niepłacenie czynszu. Jak odzyskać zaległy czynsz od najemcy?

Na obu tych etapach – windykacji sądowej i komorniczej – warto być reprezentowanym przez pełnomocnika. Jest to o tyle ważne, że prowadzenie takich spraw wymaga m.in. składanie prawidłowo sporządzonych wniosków w toku postępowania, a także monitorowania jego przebiegu. 

Czy zawsze trzeba korzystać z pomocy prawnika? 

Trzeba zaznaczyć, że żaden przepis nie wymusza na wierzycielu korzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego w procesie windykacji faktur. Można zrobić to samodzielnie. Mimo to nie ma wątpliwości, że wyspecjalizowana kancelaria prawna znacznie szybciej i skuteczniej poradzi sobie z prowadzeniem takiej sprawy. 

Ponadto w ogromnej liczbie przypadków sam fakt ustanowienia pełnomocnika motywuje dłużnika do polubownej zapłaty. Dodatkową korzyścią jest możliwość skorzystania z wiedzy, doświadczenia i zaplecza prawnego kancelarii. Odpowiedni pełnomocnik wykonuje szereg czynności w imieniu wierzyciela, m.in. w ramach prowadzenia negocjacji z dłużnikiem, przygotowania ugody, sporządzenia pozwu o zapłatę, występowania o nadanie klauzuli wykonalności, czy odbiór kwot podczas egzekucji komorniczej i przekazywanie ich na rachunek bankowy wierzyciela. 

Czy można odzyskać pieniądze z przedawnionych faktur?

Windykacja przedawnionych faktur jest możliwa, choć trudniejsza niż odzyskiwanie bieżących długów. W Polsce termin przedawnienia wynosi 6 lat dla większości roszczeń majątkowych. Z kolei dla roszczeń związanych ze świadczeniami okresowymi (np. czynszu za najem, kredytu, leasingu) są to tylko 3 lata. 

Dług staje się więc przedawniony po upływie tego okresu i z zasady nie można domagać się jego spłaty drogą sądową. Termin przedawnienia będzie jednak różny w zależności od rodzaju roszczenia. Można go przerwać bądź zawiesić w niektórych sytuacjach, np. składając pozew do sądu lub wykonując czynność prawną przeciwko dłużnikowi. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie kroki są możliwe w Twojej sytuacji, skontaktuj się z doświadczoną kancelarią prawną. 

Jak wybrać firmę lub kancelarię windykacyjną? 

Dla wielu osób problematyczną kwestią pozostaje wybór pośrednika. Na rynku reklamuje się ogromna liczba firm i kancelarii, z czego tylko nieliczne są naprawdę godne uwagi. Podstawowe kwestie, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze pośrednika, to:

  • Działanie zgodnie z prawem – dosłownie każdy może świadczyć usługi windykacyjne, dlatego kancelarie są pewniejszym wyborem niż zwykłe firmy. Pamiętaj, że Twój pośrednik powinien przestrzegać obowiązujących przepisów m.in. w zakresie prawa handlowego, bankowego, czy ochrony dóbr osobistych;
  • Profesjonalizm – wszystko, co robi firma windykacyjna, wykonuje w Twoim imieniu. Windykacja jako sprawa delikatna i niekomfortowa, nie powinna być realizowana w sposób obejmujący zastraszanie, przemoc, czy nachodzenie dłużnika w siedzibie jego firmy lub miejscu zamieszkania;
  • Opinie, referencje i doświadczenie – transparentność co do uzyskiwanych wyników windykacji, pozytywne opinie dotychczasowych klientów i renoma kancelarii – to ważne aspekty dające obraz podmiotu, z którym możesz nawiązać współpracę. 
Przeczytaj:  Dyskryminacja w pracy ze względu na wygląd. Czy choroby dermatologiczne mogą być przeszkodą w znalezieniu pracy?

Kolejne pytanie brzmi: co jest lepsze – firma czy kancelaria windykacyjna? Faktem jest, że kancelaria prawna zapewnia bardziej kompleksową obsługę. Jest to wybór bardziej pragmatyczny, gdy chcemy odzyskać pieniądze z przeterminowanej faktury i zachować płynność finansową przedsiębiorstwa.

Kancelarie mają również taką przewagę nad firmami windykacyjnymi, że są prowadzone przez prawników – osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, które działają w pełni legalnie i mogą reprezentować wierzyciela przed sądem. Jednocześnie dbają o to, aby nie naruszyć dobrych relacji z kontrahentem, zwłaszcza na etapie polubownym. Decydując się na pomoc prawnika, zyskujemy gwarancję, że zapewni nam profesjonalne wsparcie od początku windykacji aż do jej pozytywnego zakończenia.

Treść promocyjna

Zobacz także:

    None Found

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Porady