Czym jest mobbing w pracy i gdzie go zgłosić?

Z roku na rok rynek pracy ulega coraz wyraźniejszym przeobrażeniom. Kolejne pokolenia przestają traktować pracę jako wartość samą w sobie. Coraz wyraźniej zatrudnienie staje się drogą do realizacji osobistych celów – zakupu własnego mieszkania, wyjazdu na egzotyczną wycieczkę. To też dlatego częściej piętnowane są nieprawidłowości, jakich dopuszczają się niekiedy pracodawcy – np. tzw. szklany sufit (czyli niedocenianie kobiet) oraz mobbing. Na czym polega to zjawisko i jak się przed nim chronić?

Co to jest mobbing w pracy?

Mobbing to przemoc stosowana przez szefów lub współpracowników w stosunku do podwładnych albo do kolegów w miejscu pracy. Rzadko przybiera on formę bezpośredniej napaści fizycznej – najczęściej jego celem jest upokorzenie, poniżenie czy zakwestionowanie kompetencji. W zależności od typu pracy, jak i od stosunków pomiędzy sprawcą i ofiarą, mobbing może przejawiać się w bardzo różny sposób – od pozornie nieszkodliwego sarkazmu, przez krzyki i groźby, aż po wykorzystywanie pozycji sprawcy do uprzykrzania życia ofierze.

Prawo polskie definiuje mobbing jako uporczywe i długotrwałe nękanie, podkreślając tym samym, że jednorazowe niewłaściwe zachowanie wobec pracownika nie stanowi jeszcze mobbingu. Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi, a pracownik może domagać się zadośćuczynienia pieniężnego za konsekwencje złego traktowania w pracy (np. depresja, wypalenie zawodowe, stany lękowe).

To również mobbing w pracy – nietypowe formy mobbingu

Stan wiedzy o zjawisku mobbingu nadal nie jest w Polsce wysoki. Zarówno pracodawcy, jak i sądy dopiero uczą się postępowania ze sprawcami przemocy w firmie. Także ofiary coraz śmielej mówią o krzywdach, jakich doznały ze strony przełożonych czy kolegów.

Przeczytaj:  Refundacja okularów przez pracodawcę - co mówi o tym prawo?

Warto przy tym pamiętać, że mobbing nie zawsze przejawia się krzykiem czy publicznym upokarzaniem. Czasami przyjmuje bardziej nietypowe formy. Za mobbing można więc uznać np. ignorowanie przez przełożonego (np. gdy na zebraniu omawiane są wszystkie pomysły poza tymi zgłaszanymi przez ofiarę), a także niestosowne, przykre żarty, dotyczące sfery prywatnej. Mobbingiem będzie także zmuszanie pracownika do wykonywania bezsensownych czynności (często poniżej kompetencji ofiary), jak również aluzje do stanu zdrowia, niepełnosprawności, poglądów religijnych, pochodzenia etnicznego.

Gdzie zgłosić mobbing w pracy?

Doświadczasz mobbingu w pracy? Poznaj swoje prawa! Przede wszystkim nie bój się zareagować – jeśli ktoś wyrządza ci krzywdę w miejscu pracy, nie obawiaj się dochodzenia swoich racji. W pierwszej kolejności należy o tym fakcie poinformować swojego przełożonego (a jeśli to on jest sprawcą – wówczas jego przełożonego).

Jeśli mobbing stosuje najważniejsza osoba w firmie albo gdy osoba ta nie reaguje na zgłoszenia, wówczas należy szukać pomocy w Państwowej Inspekcji Pracy. Możesz domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Pomoc prawna dla ofiar mobbingu w pracy

Udowodnienie, że jesteś ofiarą mobbingu, nie zawsze jest proste. Czasami sprawcy są sprytni i krzywdzą swoje ofiary bez świadków i bez jednoznacznych dowodów. W tej sytuacji przyda się profesjonalna pomoc prawna.

Na https://www.gowork.pl/opinie/kancelarie-prawne-i-doradcy-prawni;kat możesz zapoznać się z opiniami nt. kancelarii prawnych i doradców, oferujących wsparcie ofiarom mobbingu. Sprawdź, który prawnik w twojej okolicy jest najskuteczniejszy w walce z mobberami, kto ma na koncie najwięcej wygranych spraw i czyje usługi oceniane są najwyżej.

Materiał promocyjny

Zobacz także:

    None Found

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Porady