Czym jest prawo medyczne? Przepisy lekarskie określone w prawie medycznym i ochrona zdrowia pacjentów

prawo medyczne

Zastanawiałeś się, czym jest prawo medyczne? Dziś dowiesz się wszystkiego na temat praw i obowiązków pacjentów, a także przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza. Wyjaśnimy również, na czym polegają studia na kierunku prawo medyczne oraz jaką pracę można po nich znaleźć.

Czym jest prawo medyczne? Jakich przepisów dotyczy i co jest zawarte w dokumentacji medycznej? Tego i wielu innych informacji związanych z prawnymi zagadnieniami medycznej dowiesz się z poniższego artykułu.

Czym jest prawo medyczne?

Prawo medyczne jest zbiorem norm i zasad, które łączy w sobie prawo materialne i procesowe. Składają się na niego również elementy z prawa administracyjnego, cywilnego oraz karnego. Dokument ten dotyczy praw pacjenta, funkcjonowania służby zdrowia, a także definiuje zasady i przepisy dla osób wykonujących zawody medyczne. Reguluje procedury dotyczące pacjentów, lekarzy, dentystów, pielęgniarek, ratowników medycznych, diagnostów, fizjoterapeutów, położnych, farmaceutów i innych pracowników ochrony zdrowia wykonujących usługi medyczne.

Jakie prawa mają pacjenci?

Warto wiedzieć, że każdy pacjent w Polsce posiada szereg praw. Przede wszystkim obywatele Polski mogą korzystać z bezpłatnych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze nie mogą ingerować w twoje życie prywatne i rodzinne, ponieważ masz pełne prawo do poszanowania prywatności. Na życzenie powinieneś otrzymać opiekę duszpasterską. Wszystkie informacje dotyczące leczenia i twojej osoby podlegają tajemnicy lekarskiej. Nie można ich upowszechniać i upubliczniać bez twojej zgody. Każdy lekarz jest zobowiązany do poinformowania cię o twoim stanie zdrowia w sposób wyczerpujący i zrozumiały. Ponadto personel medyczny jest zobligowany szanować twoją godność i intymność. Wszystkie świadczenia zdrowotne mogą zostać przeprowadzone po udzieleniu odpowiedniej zgody.

Przeczytaj:  Zaskarżenie wyroku rozwodowego co do winy – jak przebiega apelacja?

Prawo medyczne jako dokument prawny

Prawo medyczne o ochronie zdrowia w Polsce składa się z licznych przepisów prawa. Przepisy określone są w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Działalność lecznicza opieki zdrowotnej jest ściśle powiązana z:

  • prawem cywilnym;
  • Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności art. 68;
  • ustawą o zdrowiu publicznym;
  • ustawą o zawodzie farmaceuty;
  • ustawą o działalności leczniczej;
  • ustawą o ochronie zdrowia psychicznego;
  • ustawą o izbach lekarskich;
  • ustawą o ochronie praw pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta;
  • i innymi ustawami związanymi z personelem medycznym, medycyną sądową, a także prawami i obowiązkami pacjentów i pracowników służby zdrowia.

Ochrona zdrowia i obowiązki lekarskie – zagadnienia prawa lekarskiego

Podstawowym zadaniem systemu ochrony zdrowia jest pomoc niesiona pacjentom. Obowiązkiem spoczywającym na podmiotach leczniczych jest ochrona zdrowia i życia ludzi, przestrzegania standardów związanych z zawodem medycznym, a także zabezpieczeniem praw w relacji personel medyczny–pacjent. Prawo medyczne skupia się również na powiązaniu medycyny, deontologii, zjawisk społecznych i prawa cywilnego.

Studia na kierunku prawo medyczne

Studia na kierunku prawo medyczne skupiają się na przedstawieniu sposobu funkcjonowania i finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Ponadto przygotowują przyszłych absolwentów w zakresie znajomości praw i obowiązków pacjentów oraz personelu medycznego. Dodatkowo poznają oni rodzaje i zasady odpowiedzialności za popełnienie ewentualnej szkody pacjentowi. Program studiów jest wzbogacony o kwestie bioetyczne, takie jak inżynieria genetyczna, prawne kwestie in vitro, macierzyństwo zastępcze, badania kliniczne itp. Celem studiów jest poszerzenie kwalifikacji na rynku usług medycznych. Absolwenci dysponują wiedzą dotyczącą prawa polskiego, międzynarodowego i medycznego

Praca po studiach podyplomowych na prawie medycznym

Po zakończeniu studiów na kierunku prawo medyczne absolwent będzie zaznajomiony z przepisami prawa w zakresie medycyny, farmacji, prawa i administracji. Ponadto pozna standardy związane z wykonywaniem zawodu medycznego. Będzie świadomy związków między prawem, medycyną, deontologią i zjawiskami społecznymi. Po ukończeniu podyplomowych studiów absolwent otrzymuje dyplom i certyfikat. Ponadto może znaleźć zatrudnienie w organach administracji publicznej, takich jak NFZ, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej lub Państwowy Inspektorat Sanitarny. Absolwenci mogą również pracować jako doradcy w zakresie prawa i finansowania organizacji medycznej. Ukończenie studiów podyplomowych otwiera wiele ścieżek zawodowych, często związanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przeczytaj:  Zatrzymywanie prawa jazdy - jak uniknąć tej sytuacji

Prawo medyczne jest ściśle związane z prawem cywilnym, Konstytucją RP i prawem międzynarodowym. Warto znać swoje prawa i obowiązki. Dla pracowników służby zdrowia ciekawą opcją na poszerzenie swoich kompetencji mogą być studia na kierunku prawo medyczne.

Zobacz także:

Gabriel Kowalczyk
Student ostatniego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale Prawa i Administracji. W tygodniu po zajęciach pracuje jako stażysta w kancelarii prawnej, a w weekendy udziela korepetycji z angielskiego. W wolnym czasie czyta książki i wychodzi z przyjaciółmi na miasto.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Prawo