Prawo bankowe – czego dotyczy? Jaka ustawa reguluje te przepisy? Czy ustawa Prawo bankowe wpływa na kredytobiorców?

prawo bankowe

Prawo bankowe jest kluczowe jeśli chodzi o gospodarkę finansową kraju. Dla ciebie, jako klienta banku, kwestie prawne również są ważne. Sprawdź, jak Narodowy Bank Polski respektuje prawo bankowe i na jakich zasadach działa.

Usługi finansowe oferowane przez banki są stale kontrolowane przez komisję nadzoru finansowego. W jaki sposób? Polityka pieniężna często wpływa na regulowanie poziomu inflacji i nie tylko. Stabilność w branży finansowej jest bardzo ważna. Prawo bankowe z góry reguluje wiele aspektów działania podmiotów zajmujących się działalnością bankową. Dzięki odpowiednim regulacjom banki świadczą usługi finansowe swoim klientom. Dowiedz się więcej!

Prawo bankowe – co to takiego?

Przepisy prawa bankowego dotyczą nie tylko sposobu funkcjonowania banków. W kwestii prowadzenia działalności związanej z bankowością istnieje wiele regulacji. To na ich podstawie ustalane są stawki banków za świadczenie usługi i oferowanie produktów finansowych. Chcesz wiedzieć, czym jest prawo bankowe? Pamiętaj, że jednostki finansowe obracają dużym budżetem, a także mają ogromne możliwości. Działalność tego typu instytucji jest regulowana przez prawo bankowe.

Co jest najważniejszym dokumentem regulującym czynności bankowe?

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ściśle reguluje to, w jaki sposób działa prawo bankowe. To najistotniejszy dokument, jeśli chodzi o politykę pieniężną i działalność banków w Polsce. Te przepisy przeszły liczne nowelizacje. Dzięki temu przepisy dostosowano tak, aby spełniały wymagania zmieniającego się rynku. Z pozoru prawo bankowe dotyczy osób zarządzających instytucjami finansowymi. Pamiętaj, że jest to mylne stwierdzenie. Prawo bankowe przekłada się bezpośrednio na zasady funkcjonowania banków, a także sposób udzielania kredytów i pożyczek przez instytucje pożyczkowe.

Przeczytaj:  Zaskarżenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – skarga na MPZP

Prawo bankowe i jego wpływ na życie konsumenta

Zgodnie z przepisami, prawo bankowe wpływa na wiele aspektów codziennego korzystania z usług finansowych przez potencjalnych konsumentów. Tego typu przepisy dzielą się na dwa podstawowe odłamy, a mianowicie:

 • prywatne prawo bankowe;
 • publiczne prawo bankowe.

Pierwszy dotyczy sposobu, w jaki banki zawierają umowy z potencjalnymi klientami. W tym przypadku prawo dotyczy zasad spłaty zobowiązań oraz udzielania kredytów łącznie z ich całkowitym kosztem. Publiczne prawo bankowe to sposób funkcjonowania banków wewnątrz swojego sektora. To zbiór zasad, które pozwalają bankom zachować płynność finansową. Instytucje dzięki temu wdrażają coraz lepsze rozwiązania regulujące działalność kredytową.

Ustawa prawo bankowe – czego dotyczy?

Ustawa prawo bankowe dotyczy kwestii funkcjonowania instytucji finansowych. Pamiętaj, że to mocno rozbudowane przepisy, które uwzględniają wiele kwestii. Przede wszystkim prawo bankowe mówi, czym w praktyce jest bank i jak działa. Bankiem jest instytucja prawna działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do wykorzystywania czynności finansowych. Ta ustawa z góry określa istotne przepisy z sektora bankowego takie, jak:

 • tworzenie i prowadzenie organizacji bankowych i przedstawicielstwa;
 • zasady postępowania naprawczego oraz likwidacji banków;
 • zasady prowadzenia działalności bankowych przez spółki holdingowe;
 • nadzór bankowy nad instytucjami w formie skonsolidowanej.

W ustawie Prawo bankowe znajdują się wszystkie najważniejsze czynności, które podlegają regulacjom. Dokumentacja prawna tego typu dotyczy głównie:

 • przyjmowania wkładów pieniężnych;
 • prowadzenia rachunków finansowych;
 • udzielania kredytów, pożyczek i innych produktów finansowych;
 • realizowania operacji czekowych i wekslowych;
 • nabywania wierzytelności;
 • pośrednictwa w przekazywaniu środków pieniężnych.

Kredytobiorcy a prawo bankowe – jakie są zależności?

Niezależnie od rodzaju działalności banki są zobligowane do przestrzegania prawa bankowego. Wiele oddziałów instytucji kredytowych działa na podstawie tych zasad. Dla potencjalnych klientów instytucji finansowych to właśnie kwestie udzielania kredytów i pożyczek są najważniejsze. Wiąże się to ze sporym ryzykiem, dlatego dobrze dopasowane przepisy to gwarancja bezpieczeństwa transakcji. W rozdziale piątym ustawy Prawo bankowe znajdują się szczegółowe zapiski odnoszące się do udzielania kredytów i pożyczek.

Przeczytaj:  Jakie prawa przysługują kupującemu samochód?

Prawo bankowe a nadzór nad działalnością bankową

Kwestia nadzoru finansowego nad bankami jest mocno regulowana przez prawo bankowe. Ogromny wpływ na uwzględnianie aktów prawnych ma Komisja Nadzoru Finansowego. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 roku określa szczegółowo kompetencje KNF. Zadaniem tej ustawy jest nadzór nad sektorem bankowym, ubezpieczeniami oraz instytucjami płatniczymi. Za sprawą przygotowanych przez KNF rekomendacji zmieniają się też sposoby i zakres możliwości obsługi klientów przez banki. Działanie każdego systemu bankowego nie byłoby możliwe, gdyby nie mocno rozbudowane prawo bankowe. Te przepisy obejmują wszystkie instytucje finansowe na terenie Polski.

Chcesz wiedzieć, czy twoje środki powierzone bankowi są bezpieczne? Zapoznaj się z przepisami prawa bankowego oraz rekomendacjami KNF. W ten sposób upewnisz się, że korzystanie z usług bankowych jest bezpieczne. Dowiesz się także, na jakich zasadach i regulacjach działają banki i instytucje finansowe udzielające kredytów i pożyczek.

Zobacz także:

Gabriel Kowalczyk
Student ostatniego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale Prawa i Administracji. W tygodniu po zajęciach pracuje jako stażysta w kancelarii prawnej, a w weekendy udziela korepetycji z angielskiego. W wolnym czasie czyta książki i wychodzi z przyjaciółmi na miasto.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Prawo