Zaskarżenie wyroku rozwodowego co do winy – jak przebiega apelacja?

zaskarżenie wyroku rozwodowego co do winy

Zaskarżenie wyroku rozwodowego co do winy wynika z zasady dwuinstancyjności. Oznacza to, że strona, która nie jest zadowolona z decyzji sądu, ma prawo wnieść apelację w sprawie. Można to zrobić, gdy sąd, który orzeka rozwód, sporządzi pisemne uzasadnienie wyroku rozwodowego. Warto przy tym pamiętać, że apelacja to skomplikowane pismo procesowe, dlatego najlepiej skorzystać z pomocy adwokata.

Czy wyrok rozwodowy można zaskarżyć?

Zasada dwuinstancyjności, która obowiązuje w polskim prawie, umożliwia stronie skarżącej wniesienie środka odwoławczego do sądu drugiej instancji. W praktyce, jeśli orzeczenie sądu pierwszej instancji, który orzeka rozwód, nie jest satysfakcjonujące, każda ze stron ma możliwość złożenia apelacji.

Wyrok rozwodowy zapada jedynie w sytuacji, gdy sąd uzna, że rozkład pożycia małżeńskiego ma charakter zupełny. Przesłanka do rozwodu to ustanie pomiędzy małżonkami wszelkich więzi fizycznych, psychicznych i gospodarczych. Zaskarżenie wyroku rozwodowego może dotyczyć takich kwestii jak alimenty czy orzeczenie o winie.

Ile jest czasu na złożenie apelacji?

Zaskarżenie wyroku rozwodowego co do winy to apelacja, którą należy złożyć do sądu, który wydał zaskarżony wyrok. Aby to zrobić, trzeba najpierw wystąpić o pisemne uzasadnienie wyroku oraz doręczenie jego odpisu wraz z uzasadnieniem. Strona skarżąca na złożenie wniosku o uzasadnienie ma siedem dni, które liczy się od dnia ogłoszenia wyroku. Zgodnie z art. 329 k.p.c. sąd ma dwa tygodnie na sporządzenie uzasadnienia.

Termin na złożenie apelacji od wyroku rozwodowego to dwa tygodnie od doręczenia stronie skarżącej wyroku wraz z uzasadnieniem. Jeśli sąd przedłużył czas sporządzenia uzasadnienia, termin ten wydłuża się do trzech tygodni.

Przeczytaj:  Prawo naukowe – co to jest? Organizacje studenckie, wydział prawa i administracji, koła akademickie oraz zasady uniwersytetów

Zaskarżenie wyroku rozwodowego co do winy – jak wygląda złożenie wniosku do sądu apelacyjnego?

Apelacja w sprawie o rozwód wnoszona jest, gdy co najmniej jedna ze stron postępowania nie jest usatysfakcjonowana decyzją sądu. Na żądanie strony skarżącej sąd okręgowy, do którego złożono pozew o rozwód, sporządza uzasadnienie wyroku.

Zaskarżenie wyroku rozwodowego powinno spełniać wymogi przewidziane dla pisma procesowego, dlatego za przygotowanie apelacji zazwyczaj odpowiada adwokat. Prawidłowo wniesiona apelacja zostaje rozpoznana przez 3 sędziów zawodowych – potrzeba ich powołania wynika z postępowania prowadzonego w trybie zwykłym. Co ważne, w apelacji można zgłaszać nowe dowody, o ile ich powołanie na sprawie rozwodowej nie było możliwe.

Zobacz także:

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Prawo