Prawo naukowe – co to jest? Organizacje studenckie, wydział prawa i administracji, koła akademickie oraz zasady uniwersytetów

prawo naukowe

Czym jest prawo naukowe? Jakie prawa naukowe wyróżniamy? Dlaczego warto poznać podstawowe zagadnienia dotyczące prawa nauki? Zachęcamy do lektury!

Z poniższego artykułu dowiesz się, czym jest prawo nauki! Prawo naukowe wpływa na wiele aspektów życia uczniów, studentów i pracowników jednostek szkolnictwa. Jaka jest forma prawna organizacji studenckich i jakimi zasadami kierują się uniwersytety? Zdobądź informacje na temat praw i obowiązków studentów!

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Prawo naukowe jest regulowane przez ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku. Reguluje ona kwestie prawne związane z nauką na uczelniach wyższych oraz z działalnością naukową. Głównymi zagadnieniami prawa o szkolnictwie wyższym i nauce są:

 • opracowywanie programu nauczania;
 • regulacja programu studiów;
 • zatrudniania pracowników uczelni i określenie ich praw oraz obowiązków;
 • zdefiniowanie praw i obowiązków studentów;
 • określa zasady przyznawania stypendiów i nagród;
 • stworzenie zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz gospodarki finansowej uczelni;
 • i wiele innych kwestii związanych z nauką i szkolnictwem wyższym zarówno publicznym, jak i prywatnym.

Czym jest prawo naukowe?

Prawo nauki z definicji jest stałą relacją występującą pomiędzy zdarzeniami, parametrami ciała lub układu materialnego. Każde twierdzenie i czyjeś przekonanie poparte analizą naukową może być definiowane jako prawo nauki. W kontekście cywilnym prawo do nauki jest jednym z podstawowych praw człowieka. Jego istnienie jest określane na podstawie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Czego dotyczy prawo naukowe?

Prawo naukowe w Polsce jest określane na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Można w niej znaleźć informacje o:

 • prawie do nauki;
 • obowiązku szkolnym;
 • gwarancji wolności wyboru szkoły;
 • wolności zakładania różnego rodzaju szkół;
 • podstawach funkcjonowania systemu oświaty;
 • zespole gwarancji prawa.
Przeczytaj:  Zaskarżenie pozwolenia na budowę – odwołanie od decyzji o pozwoleniu na budowę domu

Kiedy powstało prawo naukowe?

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce weszło w życie z dniem 20 lipca 2018 roku. Na kolejnych spotkaniach i konferencjach opracowywano liczne nowelizacje. Do dziś nastąpiło 7 aktualizacji. Każda z nich jest analizowana przez Trybunał Konstytucyjny.

Koło naukowe jako organizacja studencka

Koło naukowe jest organizacją, która zrzesza studentów i działa w zakresie konkretnej szkoły wyższej. Głównym celem jest działalność naukowa na uczelni, samokształcenie i pogłębianie wiedzy z zakresu zainteresowań członków koła. Organizują liczne konkursy, opracowują artykuły naukowe i wiele innych aktywności związanych z życiem studenckim. Koła naukowe są nieformalnymi grupami, które powinny być zarejestrowane w rejestrze organizacji studenckich. Wiele uczelni posiada wydział prawa i administracji uniwersytetu, który zajmuje się tego typu instytucjami. Natomiast jeśli koło uzyskuje dużą samodzielność i niezależność, może być zarejestrowane w sądzie, jednak wtedy jest traktowane jako organizacja pozarządowa.

Koło naukowe prawa i obowiązki studentów

Koła naukowe często zajmują się również naukami prawnymi i opracowują regulaminy uczelni. Wiele z nich jest przedstawicielami studentów na uczelni i reprezentują ich interesy przed władzami. Ponadto mogą wpływać na prawa i obowiązki studentów. Koła naukowe mają jednak efemeryczny charakter, ponieważ charakteryzują się dużą indywidualność i samodzielność studentów oraz krótki okres studiów. Na większości uczelni, przykładowo na Uniwersytecie Warszawskim, funkcjonują tymczasowe koła. Natomiast zdarzają się również wieloletnie działalności, na przykład Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, działające nieprzerwanie od 1851 roku.

Czym zajmuje się wydział prawa i administracji? WPiA jako instytut zajmujący się prawem naukowym

Wydział prawa i administracji zajmuje się kształceniem studentów w zakresie zagadnień ekonomicznych i związanych z regulacjami prawnymi. Absolwenci tych kierunków zdobywają wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości, ekonomii, obsługi przedsiębiorstw i prawa cywilnego, międzynarodowego i naukowego. Studia na tym wydziale obejmują studia prawnicze, administracyjne i ekonomiczne. Nauka skupia się na prawie rzymskim, konstytucyjnym, cywilnym i naukowym. Ponadto studenci zdobywają wiedzę praktyczną związaną z zawodem prawnika.

Przeczytaj:  Czym jest i na czym polega nadzór spawalniczy? Garść praktycznych informacji

Każdy obywatel powinien znać podstawowe kwestie związane z prawem nauki. Prawo naukowe dotyczy zarówno uczniów szkół podstawowych i średnich, jak i studentów, pracowników oświaty i jednostek szkolnictwa. Określa ono strukturę uczelni, program nauczania, a także prawa i obowiązki uczniów, studentów i pracowników.

Zobacz także:

Gabriel Kowalczyk
Student ostatniego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale Prawa i Administracji. W tygodniu po zajęciach pracuje jako stażysta w kancelarii prawnej, a w weekendy udziela korepetycji z angielskiego. W wolnym czasie czyta książki i wychodzi z przyjaciółmi na miasto.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Prawo