Prawo międzynarodowe – czym jest? Jakie kwestie reguluje? Jaki jest europejski stosunek państw do publicznego prawa?

prawo międzynarodowe

Chcesz dowiedzieć się, czym jest prawo międzynarodowe? To inaczej normy kolizyjne. Ten zbiór norm reguluje kwestie sporne pomiędzy państwami i nie tylko. Dowiedz się więcej na ten temat!

Prawo międzynarodowe to ogólnie przyjęty zbiór przepisów, którymi objęte są wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej. Pamiętaj, że międzynarodowe akty regulują głównie stosunki pomiędzy państwami i organizacjami ogólnoświatowymi. Dotyczy wielu aspektów życia człowieka, traktatów oraz prawa humanitarnego. Wszelkie normy zawarte są w aktach prawniczych. Pamiętaj, że umowy zawierane w ramach prawa międzynarodowego mogą być obustronne. Dzięki temu dwa suwerenne państwa podpisują ze sobą kontrakty na mocy prawa międzynarodowego. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej.

Przepisy międzynarodowe – co to takiego?

Prawo międzynarodowe to zbiór norm ustawodawczych, który obejmuje państwa oraz narody pozostające ze sobą we wzajemnych stosunkach. Przepisy te dotyczą także organizacji międzynarodowych oraz urzędów administracyjnych. Pamiętaj, że do prawodawstwa międzynarodowego publicznego zaliczamy m.in.:

  • równość państw;
  • obowiązek wypełniania zobowiązań międzynarodowych w dobrej wierze;
  • obowiązek pokojowego rozstrzygania sporów;
  • zakaz agresji oraz ingerencji w sprawny wewnętrzne państw;
  • poszanowanie prawa człowieka oraz jego wolności.

Warto zaznaczyć, że nauka o normach międzynarodowych mówi wprost o kilku podstawowych zasadach wynikających z tych przepisów. Dziedziny prawa są różne. Pamiętaj jednak, że prawo międzynarodowe obejmuje także zasady prawa Unii Europejskiej. Oznacza to, iż te są w pełni uznane przez państwa członkowskie UE.

Zasady prawa międzynarodowego – najważniejsze informacje

Zasady prawa międzynarodowego to normy szczególnego typu. Mają swoje znacznie, moc obowiązującą oraz tryby uzyskania takowej mocy właściwej dla obrotu międzynarodowego. Pamiętaj, że prawo stawia sprawiedliwość zawsze na pierwszym miejscu. Według międzynarodowego prawa karnego państwa nie mogą w stosunku do siebie używać siły przeciwko integralności terytorialnej. Dodatkowo wobec państw uwzględnionych w prawie obowiązuje zasada równouprawnienia i suwerenności. Według nauk prawnych suwerenność oznacza zdolność do samodzielnego występowania w stosunkach międzynarodowych.

Przeczytaj:  Jakie prawa przysługują kupującemu samochód?

Prawo unijne a prawo międzynarodowe – różnice

Prawo unijne ma o wiele wyższą rangę, aniżeli np. konstytucja krajowa. Wynika to z założeń orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Pamiętaj, że sądy rejonowe mogą pominąć przepisy prawa krajowego, które są sprzeczne z tym unijnym. Prawo unijne dotyczy tylko podmiotów należących do państw członkowskich. Rozpoczynasz nauczanie prawa prywatnego? Koniecznie dowiedz się więcej na temat różnic dla konkretnych przepisów regulujących stosunki międzynarodowe.

Obywatele danego kraju mogą powoływać się na swoje prawa gwarantowane prawem UE. Te przepisy wykorzystasz bez problemu przed sądami państw członkowskich. Istotne jest to, że prawo międzynarodowe nie musi być uznawane w prawie krajowym, ale tylko do czasu, zanim obywatele nie będą się na nie powoływać.

Prawo międzynarodowe a studia – co warto wiedzieć?

Rozpoczynasz naukę na uczelni wyższej? Zagadnienia praw człowieka, administracji i międzynarodowych relacji to twoja pasja? Koniecznie zainteresuj się prawem międzynarodowym. Na studiach dowiesz się wielu ciekawych aspektów dotyczących tych regulacji prawnych. Zdobędziesz w ten sposób nie tylko wiedzę z zakresu relacji międzynarodowych państw, ale także dodatkowe informacje o prawie UE. Wybierz uniwersytet, który odpowiednio przygotuje cię do pracy prawnika i nie tylko. Jako student z dyplomem zatrudnisz się bez problemu w takich instytucjach, jak:

  • organy UE;
  • Francusko-Polska Izba Gospodarcza w Warszawie;
  • organizacje międzynarodowe;
  • organy samorządu terytorialnego;
  • kancelarie prawnicze międzynarodowe i krajowe.

Postaw na studia w systemie podwójnego dyplomowania. W ten sposób zdobędziesz szeroką wiedzę oraz dodatkowe umiejętności z zakresu interpretacji prawodawstwa międzynarodowego. Zadbaj o respektowanie praw człowieka i dobre relacje pomiędzy instytucjami międzynarodowymi. Jako prawnik zdziałasz wiele dobrego, pod warunkiem, że poznasz wszystkie zagadnienia prawodawstwa międzynarodowego i wszystkie jego odłamy.

Prawo międzynarodowe – podsumowanie

Na świecie jest kilka państw, które posądzane są o brak respektowania ogólnie przyjętych norm i przepisów. Wiele organizacji ogólnoświatowych walczy o to, aby takie sytuacje nie miały miejsca. Prawo międzynarodowe zawiera zarówno prawo karne, cywilne, konstytucyjne, jak i administracyjne. Wiesz, że jakiekolwiek zagadnienia prawne nie są respektowane przez jakieś organizacje lub państwo? W takiej sytuacji dochodzi do łamania prawa międzynarodowego. Oznacza to nałożenie np. sankcji na dane państwo lub innych kar, które byłyby dotkliwe zarówno dla organizacji, jak i całego państwa.

Przeczytaj:  Zasiłek pogrzebowy jako pomoc finansowa w organizacji pogrzebu

Zobacz także:

Gabriel Kowalczyk
Student ostatniego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale Prawa i Administracji. W tygodniu po zajęciach pracuje jako stażysta w kancelarii prawnej, a w weekendy udziela korepetycji z angielskiego. W wolnym czasie czyta książki i wychodzi z przyjaciółmi na miasto.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Prawo