Prawo celne – czego dotyczą te przepisy? Jak działa kodeks celny? Jakie są należności podatkowe oraz cło?

prawo celne

Prawo celne jest zbiorem norm i zasad, które obowiązują podczas tranzytu towarów na danym terenie. Dowiedz się, jak działa Kodeks Celny. Jaka jest procedura kontroli celnej? Oto najważniejsze informacje.

Specyficzna terminologia to element, który szczególnie wyróżnia prawo celne. W tym przypadku natkniesz się na wiele niespotykanych dotąd pojęć. Ustawa prawo celne często jest kłopotliwa dla osób, które wcześniej nie miały okazji się z nią zapoznać. Unijny Kodeks Celny oraz akty wykonawcze są najważniejszym pojęciem tego prawa. Każdy przedsiębiorca zajmujący się branżą transportową, powinien wiedzieć, jak działa organ celny. Pamiętaj, że Unijny Kodeks Celny obowiązuje w całej Europie. Art 4 Ustawy Kodeksu Celnego wskazuje, iż obszar objęty przepisami prawa celnego dotyczy wszystkich krajów członkowskich UE.

Prawo celne – czego dotyczy i czym jest w praktyce?

Zastanawiasz się od dłuższego czasu, jak działa prawo celne w Polsce i całej Unii Europejskiej? Dla krajowej administracji skarbowej kontrola przewoźników to kluczowa kwestia. Celnicy na drogach zapobiegają rozprzestrzenianiu się nielegalnej działalności importowej i eksportowej. Pamiętaj, że wprowadzenie jakichkolwiek towarów w obszar celny UE powoduje powstanie obowiązku uiszczenia cła lub innych opłat celnych.

Nowelizacja Ustawy prawo celne zmienia zasadę postępowania celnego oraz innych procedur, które uwzględnia urząd celny. Pochodzenie towarów importowanych do danego kraju ma szczególne znaczenie. Głównym celem UKC jest przyśpieszenie procedur kontroli na drodze oraz zwiększenie skuteczności pobierania podatku od towarów i usług, czyli cła. Nowe przepisy zakładają, że wystąpienie długu celnego występuje wtedy, kiedy na dany obszar zostały sprowadzone towary objęte opłatą. Jako przedsiębiorca masz dostęp do informatycznych systemów celnych. Dzięki temu w prostszy sposób wprowadzisz towar na obszar celny na terenie Unii Europejskiej.

Przeczytaj:  Zasady egzaminu na prawo jazdy kategorii b w polsce

W Polsce każda firma może korzystać z Internetowej komunikacji z organami celnymi. Dzięki temu kontrola obrotu towarów pomiędzy państwami oraz procedur celnych jest o wiele łatwiejsza. Agent celny zawsze dokonuje kontroli zgodnie z prawem celnym.

Kontrola celna – na czym polega?

Zastanawiasz się, jak w praktyce wygląda kontrola celna? Prowadzisz własną działalność zajmującą się importem towarów? Kontrola celna to popularna procedura realizowana z uwzględnieniem przepisów prawa. Organy upoważnione do realizowania takich operacji, mogą kontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie:

  • prawa celnego oraz regulacji dotyczących transportu towarów (import oraz eksport);
  • prawa podatkowego, czyli produkcji, transportu oraz zużycia wyrobów objętych akcyzą;
  • regulacji odnoszących się prowadzenia gier hazardowych;
  • prawa dewizowego, które dotyczy rezydentów i nierezydentów oraz ich zezwoleń;
  • przeciwdziałaniu prania pieniędzy i terroryzmowi finansowemu.

Kontrola celna obejmuje szereg czynności, do których zaliczamy m.in.:

  • zgłoszenie celne;
  • deklaracje składowania tymczasowego towaru;
  • deklaracje przywozowe i wywozowe skrócone;
  • zgłoszenia wywozu i przywozu towarów.

Koniecznie weź też pod uwagę fakt, iż Urząd Celny pod lupę bierze autentyczność i poprawność podanych danych i załączników transportowych. Zgłaszasz import towarów do biura celnego? Licz się z tym, iż urząd może objąć zakresem swoich działań także księgowość przedsiębiorstwa. Agent celny ma również prawo do pobrania próbek towarów oraz ich kontroli na miejscu.

Kontrole celne – kiedy są wykonywane?

Kontrola celna wykonywana jest w dwóch sytuacjach. Sądzisz, że jako przedsiębiorca zgłaszający zlecenie celne jesteś już wolny(a)? Nic bardziej mylnego. Urząd Celny ma w dalszym ciągu pełne prawo do przeprowadzenia kontroli pod kątem formalnym. Obecnie wyróżniamy dwa typy kontroli celnej, a mianowicie:

  • losowe kontrole celne;
  • zaplanowane kontrole celne.

Losowe sytuacje w formie kontroli są realizowane wyrywczo. Pojazd przewożący towary objęte cłem lub akcyzą zawsze może zostać skontrolowany. Zaplanowane kontrole według unijnego prawa są w pełni legalne. Podczas kontroli transportu poznaj też swoje prawa i obowiązki. W tym przypadku kontrola odbywa się na podstawie wniosków analityka. Kontroli podlegają w tym przypadku przedmioty o wysokim stopniu zagrożenia naruszenia przepisów celnych.

Przeczytaj:  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane

W zakresie prawa celnego możesz odpowiednio przygotować się do ewentualne kontroli. Przede wszystkim zgłoś transport określonych towarów i ureguluj należności celne wobec urzędu.

Prawo celne a kontrola. Jak przygotować się do wyrywkowej kontroli celnej?

Kontrole zasad przestrzegania przepisów prawa celnego oraz uiszczenia podatku akcyzowego odbywa się wyrywkowo. Chcesz uniknąć wielu problemów w tej kwestii? Trzymaj porządek w dokumentacji transportowej. Wyeliminuj także ryzyko pojawienia się jakichkolwiek niedociągnięć w dokumentacji. Kiedy Urząd Celny wykryje nieprawidłowości, narazisz swoją firmę na srogie kary finansowe. W zakresie przestrzegania przepisów prawa, urząd bardzo restrykcyjnie pochodzi do kontroli. Nie masz pewności, że dana osoba legalnie przeprowadza kontrole? Poproś o ujawnienie wpisu na listę agentów celnych. Dzięki temu zyskasz gwarancję, że kontrolę przeprowadza rzetelny urzędnik państwowy.

Sankcje i kary w ramach prawa celnego

Wszelkiego rodzaju sankcje skarbowe pojawiają się wtedy, kiedy łamiesz prawo. Kary nałoży na ciebie Urząd Celny jeśli podczas kontroli wykryje jakiekolwiek nieprawidłowości w dokumentacji transportowej towarów. Sankcje prawa celnego to skomplikowana kwestia. Wiele osób ogranicza to do sankcji karnych lub pieniężnych. Oczywiście jest to błędne myślenie. Kiedy łamiesz prawo celne, narażasz się na nałożenie groźnych dla przedsiębiorstwa sankcji. Kodeks karny skarbowy dzieli takie przewinienia na:

  • przestępstwa skarbowe;
  • wykroczenia skarbowe.

Ta pierwsza grupa jest czynem w pełni zabronionym i w tym przypadku kara wynosi kilkukrotność stawek dziennych, ograniczenie wolności lub pozbawienie jej. Wykroczenia są traktowane łagodniej. W takiej sytuacji otrzymasz tylko karę grzywny określoną z góry jasną kwotą. Pamiętaj, że ograniczenie wolności nigdy nie trwa dłużej niż 12 miesięcy. Urząd tak rygorystyczną karę wymierza zawsze w pełnych miesiącach.

Przestrzeganie przepisów celnych – czy warto działać zgodnie z prawem?

Jako przedsiębiorca w branży transportowej zawsze działaj zgodnie z prawem. Pamiętaj, aby stosować się do wszelkich norm prawa. Obowiązkowe należności w postaci cła oraz podatków uiszczaj zawsze w terminie. Zajmujesz się transportem towarów objętych akcyzą lub cłem? Samodzielnie oblicz dług celny i przelej odpowiednią kwotę na rachunek bankowy Urzędu Celnego. Uwzględnij pochodzenie towaru, wartość celną oraz kod taryfy. Dzięki temu poznasz koszty oclenia. Oceń kwoty wynikające z długów celnych odpowiednio wcześnie. Dzięki temu unikniesz nieprzyjemnych kontroli oraz ewentualnych grzywien i kar finansowych.

Przeczytaj:  Prawo bankowe wg dziennika ustaw

Pamiętaj, że przepisy prawa celnego i prawa podatkowego są ze sobą ściśle związane. Usprawnienie wydawania decyzji o nałożeniu obowiązku oclenia towarów jest możliwe dzięki wdrożeniu Internetowego systemu do weryfikacji przedsiębiorców w branży transportowej. Dowiedz się wszystkiego na temat Unijnego Prawa Celnego i prowadź swoją firmę zgodnie z prawem.

Zobacz także:

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Prawo