Kodeks karno skarbowy – kiedy powstał? Czego dotyczy? Czym jest wykroczenie i przestępstwo skarbowe?

kodeks karno skarbowy

Kodeks karno skarbowy to ustawa, która powstała 10 września 1999 roku. W zakresie prawa skarbowego to jedyny akt regulujący kwestie odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe. Dowiedz się więcej na ten temat!

Wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane są najczęściej z działalnością przestępczą. Bezprawne działania, które są umyślne, najczęściej mają na celu ominięcie systemu podatkowego. Czyn karalny to taki, który łamie odgórnie przyjęte normy w ramach KKS. Czyny, które uszczuplają budżet państwa, określane są jako wykroczenia oraz przestępstwa. Nawet jeśli omyłkowo źle obliczysz należny podatek lub spóźnisz się z terminem płatności, US ma prawo do pociągnięcia cię do odpowiedzialności. Wszelkie wykroczenia podlegają karze grzywny. To najczęściej stosowana kara za czyn zabroniony.

Jakie są kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe?

W Polsce kary za czyn zabroniony przez kodeks karno skarbowy są wysokie. Co to oznacza? W skrajnych przypadkach narazisz się na karę pozbawienia wolności. Ta nakładana jest na przestępców tylko w drodze postępowania sądowego prawie karno skarbowym. KKS reguluje kwestie czynów zabronionych. Wysokość grzywien zależy od minimalnego wynagrodzenia na dany rok podatkowy. Pamiętaj, że sprawy karne skarbowe skutkują często nałożeniem kary w wysokości nawet do 52 000 zł dla wykroczenia w bieżącym roku. Kiedy organy ścigania wykryją przestępstwa skarbowe, nałożą karę grzywny w wysokości nawet do ponad 24 mln zł.

Wykroczenie a przestępstwo skarbowe – podstawowe różnice

Jako podatnik poznaj koniecznie, kim jest sprawca wykroczenia lub przestępstwa podatkowego. Popełniłeś(aś) błąd w rozliczeniach podatkowych? Według prawa podatkowego możesz złożyć tzw. czynny żal. Jeśli jednak urząd wykrył nieprawidłowości, prawdopodobnie nałoży na ciebie karę w określonej wysokości stawek dziennych.

Przeczytaj:  Konsument w rozumieniu kodeksu cywilnego - kto to taki?

Przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe regulowane jest przez Art. 46 i następne KKS. Wykroczenie to czyn zabroniony przez kodeks, który objęty jest groźbą kary grzywny. Warunkiem jest jednak to, aby kwota popełnionego czynu nie przekraczała pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia na dany rok. Istnieją też przepisy, które jasno określają, czym jest nadużycie skarbowe. Do tego typu nieprawidłowości, zaliczamy:

 • opóźnienia w płatnościach podatkowych;
 • podszywanie się pod inny podmiot;
 • notoryczne błędy w rozliczeniach i dowodach sprzedaży.

Przestępstwo skarbowe to czyn, który zabroniony jest pod rygorem kary grzywny, kary ograniczenia wolności oraz kary pozbawienia wolności, chyba, że kodeks mówi inaczej. Graniczne wartości grzywien i kar między kodeksem a przestępstwem wynoszą nawet kilkanaście tysięcy złotych. Zapamiętaj, że dla przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych stosowane są inne metody obliczania stawki nałożonej grzywny. Prawo karne jasno określa, że dla wykroczeń nie przewiduje się kary grzywny w stawkach dziennych, tak, jak w przypadku przestępstwa podatkowego. Kwota kary w takiej sytuacji ustalana jest odgórnie.

Katalog wykroczeń skarbowych – co warto wiedzieć?

W przypadku wykroczeń podatkowych kodeks karno skarbowy przewiduje prosty katalog kar. Te są zawsze określane z góry kwotowo. Pamiętaj, że KKS ma prawo wskazywać na środki zabezpieczające i karne odnoszące się do popełnionego czynu. Aktualnie wyróżniamy trzy rodzaje środków karnych za wykroczenia skarbowe. Zaliczamy do nich:

 • dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej;
 • przepadek przedmiotów;
 • pobranie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów.

Katalog kar przestępstw skarbowych

Zgodnie z Art. 22  § 1 pkt 1–3 KKS podstawowe kary za przestępstwa skarbowe, to:

 • kara grzywny w stawkach dziennych;
 • jara ograniczenia wolności;
 • kara pozbawienia wolności.

Ustawodawca kładzie silny nacisk, aby groźbą kary grzywny określonej kwotowo objęte były tylko przestępstwa. Kara ograniczenia wolności dotyczy tylko przestępstwa sprzedaży losów bez uprawnień. Sądy mogą orzec:

 • przepadek przedmiotów;
 • ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów;
 • przepadek korzyści majątkowych;
 • podanie wyroku do publicznej wiadomości;
 • pozbawienie praw publicznych;
 • i wiele więcej…
Przeczytaj:  Kodeks cywilny a spółka cywilna: podstawowe informacje

Co ciekawe kodeks tak stanowi, aby sąd mógł zmusić skazanego do wykonania orzeczonej kary. W tym przypadku do środków przymusu zaliczamy:

 • elektroniczną kontrolę pobytu;
 • terapię;
 • pobyt w zakładzie psychiatrycznym;
 • przepadek przedmiotów;
 • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe w pigułce

Przestępstwem jest czyn zabroniony przez kodeks karno skarbowy oraz inne przepisy obowiązujące w danym kraju. Sądy najczęściej orzekają karę grzywny, która jest dotkliwa dla oszustów podatkowych. Taka forma kary jest uwzględniona przez KKS jako samoistna. Karę grzywny wpłacisz bezpośrednio do Skarbu Państwa. Dla budżetu państwa takie rozwiązanie jest idealne. Wpłacone środki zwiększają dochody budżetowe. Sądy obliczają podstawę do nałożenia grzywny w ramach dziennych stawek wynagrodzenia.

Kara pozbawienia wolności za przestępstwa podatkowe

KKS przewiduje pewne kary pozbawienia wolności, które również są dotkliwe dla przestępców. Dla Skarbu Państwa takie rozwiązanie nie jest jednak korzystne. Pozbawienie wolności to ostateczność. Za przestępstwa skarbowe narazisz się na pozbawienie wolności od 5 do 5 lat. Nadzwyczajne obostrzenie kary może nastąpić w wymiarze do 10 lat, natomiast kara łączna to maksymalnie 15 lat.

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe – podsumowanie

Weź mocno pod uwagę kwestię wykroczeń oraz przestępstw podatkowych. Kodeks karno finansowy jasno określa, kiedy pojawia się obowiązek podatkowy oraz jakie są aktualne kary. Poznaj dokładnie katalog kar oraz uwzględnij ich wysokość. Zwracaj uwagę na fakt, iż z roku na rok stawki grzywien są coraz wyższe. Wynika to ze względu na stale rosnącą podstawę minimalnego wynagrodzenia w kraju. Na rok 2021 maksymalna kwota grzywny wynosiła niecałe 27 mln złotych. W 2022 roku maksymalna grzywna jest jeszcze większa.

KKS pod groźbą kary grzywny wymaga od podatników składania deklaracji podatkowych i nie tylko. Pamiętaj, że nowelizacja Ustawy kodeks karno podatkowy uwzględnia przede wszystkim nowe typy czynów zabronionych. Zaliczamy do nich:

 • paserstwo;
 • korzystanie z podrobionych znaków akcyzowych;
 • udostępnianie środków i nieruchomości na cele gier hazardowych.
Przeczytaj:  Wynagrodzenie za pracę - jak je zdefiniować zgodnie z kodeksem pracy?

Zmiany wprowadzane w tych aktach prawnych powodują na dostosowanie przepisów do aktualnych realiów gospodarczo-społecznych. Weź pod uwagę fakt, że kodeks karny skarbowy powstały w 1999 roku stale się zmienia. Dzięki temu ustanowione przepisy są aktualne, a kary i grzywny odpowiednio wysokie w stosunku do średnich zarobków Polaków na terenie kraju.

Zobacz także:

Gabriel Kowalczyk
Student ostatniego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale Prawa i Administracji. W tygodniu po zajęciach pracuje jako stażysta w kancelarii prawnej, a w weekendy udziela korepetycji z angielskiego. W wolnym czasie czyta książki i wychodzi z przyjaciółmi na miasto.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Kodeks