Ile wynoszą kary za niepłacenie abonamentu RTV w 2023 roku?

kary za niepłacenie abonamentu rtv

Zapamiętaj!

 • Abonament RTV to opłata za korzystanie z odbiornika radiowego i telewizyjnego.
 • Jest to opłata obowiązkowa dla każdego posiadacza tych urządzeń.
 • Opłata służy do finansowania mediów publicznych.
 • Abonament RTV w 2023 roku wynosi 27,30 zł miesięcznie.
 • Kary za niepłacenie abonamentu to 819 zł lub konieczność opłacenia zaległego rachunku wraz z odsetkami.

Czym jest abonament RTV?

Abonament RTV to opłata, którą płacisz za prawo do korzystania z odbiornika radiowego i telewizyjnego. W skrócie, gdy posiadasz telewizor lub radio, jesteś zobligowany do opłacania abonamentu RTV. W Polsce, za sprawą ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 roku, abonament RTV jest obowiązkowy dla każdego użytkownika tych urządzeń. Warto zaznaczyć, że obowiązek płacenia abonamentu RTV jest związany z posiadaniem odbiornika, a nie z faktem korzystania z usług nadawców. Nawet jeżeli nie oglądasz telewizji publicznej, czy nie słuchasz radia publicznego, abonament RTV musisz opłacać. Dlaczego? Ponieważ środki z abonamentu RTV służą do finansowania mediów publicznych, a konkretnie realizacji misji publicznej przez publiczne radio i telewizję. Obowiązkową opłatę pobiera Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, czyli KRRiT. 

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

W ustawie o abonamencie RTV znajduje się informacja o wykluczeniu pewnych grup z obowiązku płacenia abonamentu RTV. Kto jest zwolniony z wnoszenia opłat abonamentowych? Całkowite zwolnienie z miesięcznej opłaty dotyczy osób, które ukończyły 75 lat. Kto jeszcze nie musi płacić abonamentu:

 • osoby posiadające I grupę inwalidzką;
 • osoby po 60 roku życia, które nabyły prawo do emerytury, jednak jej wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia;
 • inwalidów wojennych lub wojskowych.
Przeczytaj:  Prawa konsumenta - jakie obowiązki ma dostawca, a jakie prawa przysługują klientowi?

Na liście znalazły się również osoby całkowicie niezdolne do pracy, pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Dalej wymienione są osoby niesłyszące, niewidome, a także otrzymujące rentę socjalną lub bezrobotne. 

Ile wynosi abonament RTV w 2023 roku?

Wysokość abonamentu radiowo-telewizyjnego w 2023 roku to 27,30 zł za miesiąc. Opłacając abonament jednorazowo za kilka miesięcy, można jednak nieco zaoszczędzić. Opłata taka będzie wyglądała następująco:

 • za dwa miesiące 53 zł;
 • za trzy miesiące 78,70 zł;
 • 131,70 zł za pięć miesięcy;
 • 155,70 zł za sześć miesięcy;
 • 261,70 zł za dziesięć miesięcy;
 • 294,90 zł za dwanaście miesięcy.

Z mniejszą opłatą wiąże się posiadanie jedynie radioodbiornika. Jeśli korzystasz z samego radia, za jeden miesiąc zapłacisz 8,70 zł. 

Jak wygląda kontrola abonamentu RTV?

Zdarza się, że niektórzy uchylają się od płacenia abonamentu RTV. To jednak nie jest dobry pomysł. Za niepłacenie abonamentu RTV grozi kara, co wynika z ustawy o opłatach abonamentowych. Surowe kary dotyczą również osób, które nie zarejestrowały odbiornika radiowego, czy telewizyjnego. Gdzie sprawdzić, czy płacisz abonament RTV? Możesz to zrobić na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Wystarczy wprowadzić swój numer PESEL i dowiedzieć się, czy jesteś zarejestrowany jako osoba opłacająca abonament RTV. Pamiętaj, że możesz zostać skontrolowany i obciążony karą za niezarejestrowanie urządzenia bądź nieopłacanie abonamentu. 

Kontrola abonamentu RTV może odbywać się na dwa sposoby. Po pierwsze, przez kontrolerów upoważnionych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Mają oni prawo sprawdzić, czy w twoim domu lub mieszkaniu znajduje się odbiornik radiowo-telewizyjny.  Po drugie, kontroli mogą dokonywać pracownicy poczty polskiej podczas dostarczania przesyłek. Trzeba pamiętać, że kontroler powinien okazać się legitymacją służbową, odpowiednim upoważnieniem, a na życzenie kontrolowanego również dowodem osobistym. Warto również podkreślić, że kontrole abonamentu są zjawiskiem powszechnym, a w 2023 roku mają być jeszcze częstsze. 

Przeczytaj:  Ubezpieczenie wycieczki - Twoja tarcza podczas podróży

Jakie są kary za niepłacenie abonamentu RTV?

Jaka grozi kara za niepłacenie abonamentu RTV w 2023 roku? Na osobę niespełniającą obowiązku może zostać nałożona kara w wysokości 30-krotnej miesięcznej opłaty abonamentowej, czyli 819 zł. Jest to całkowicie zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi konieczności wnoszenia opłaty radiowo-telewizyjnej. Jeśli dopełniłeś obowiązku rejestracji odbiornika, ale przestałeś płacić abonament, jesteś zobligowany do uregulowania zaległego rachunku wraz z odsetkami. Z brakiem regulowania należności za abonament związane jest naliczenie odsetek oraz innych dodatkowych kosztów. 

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty konieczne jest uregulowanie należności w ciągu 7 dni. W przeciwnym wypadku sprawa zostanie przekazana do Urzędu Skarbowego. 

Jak zarejestrować odbiornik telewizyjny lub radiowy?

Jak zarejestrować odbiornik? Po zakupie telewizora lub radia powinieneś zgłosić to do najbliższego urzędu pocztowego. Pracownik Poczty Polskiej pomoże ci wypełnić odpowiedni formularz i zarejestrować urządzenie. Opłatę abonamentową należy regulować co miesiąc, choć można również opłacić cały rok z góry.

Posiadacze odbiorników telewizyjnych i radiowych powinni pamiętać o obowiązku rejestracji urządzeń oraz opłacaniu abonamentu. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą surowe kary. Warto również zapoznać się z listą osób zwolnionych z obowiązku wnoszenia opłat.

Zobacz także:

  None Found
Gabriel Kowalczyk
Student ostatniego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale Prawa i Administracji. W tygodniu po zajęciach pracuje jako stażysta w kancelarii prawnej, a w weekendy udziela korepetycji z angielskiego. W wolnym czasie czyta książki i wychodzi z przyjaciółmi na miasto.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Porady