Jakie są skutki zawieszenia działalności gospodarczej?

Na zawieszenie działalności gospodarczej przedsiębiorcy decydują się najczęściej z powodu utraty płynności finansowej. Jeśli mają jednak oni nadzieję na pokonanie czasowych trudności, mają możliwość zawieszenia działalności zamiast jej likwidacji. Z czym wiąże się zawieszenie działalności i kto może się zdecydować na taki krok? 

Jak wnioskować o zawieszenie działalności?

Do zawieszenia działalności gospodarczej uprawnieni są jedynie ci przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników. Z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej wiąże się przede wszystkim zmniejszenie obowiązków przedsiębiorcy oraz zaprzestanie płatności zobowiązań podatkowych, co w przypadku problemów finansowych jest cenną możliwością, choć warto pamiętać, że nie jedyną. Oprócz zawieszenia działalności wielu przedsiębiorców może skorzystać z modelu restrukturyzacji: https://kpr-restrukturyzacja.pl/restrukturyzacja/

Jeśli jednak zdecydujesz się na zawieszenie działalności, musisz złożyć odpowiednio wniosek CEIDG-1. Można to zrobić online albo w urzędzie miasta i gminy. W przypadku spółki cywilnej trzeba pamiętać o tym, że wniosek muszą złożyć wszyscy wspólnicy, inaczej nie będzie on skuteczny. 

Co po zawieszeniu działalności gospodarczej? Prawa i obowiązki

Złożenie wniosku o zawieszeniu prowadzenia działalności jest równoznaczne ze wskazaniem przez przedsiębiorcę, na jak długo chce to zrobić. Nie można zawiesić działalności na krócej niż 30 dni, ale można to zrobić na czas określony lub nieokreślony. W momencie wejścia w życie zawieszenia, stosowane informacja widnieje we wpisie do ewidencji. Warto pamiętać, że powrót do działalności możliwy jest jedynie po złożeniu odpowiedniego wniosku. Po zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo do: 

  • podejmowania czynności umożliwiających zachowanie lub zabezpieczenie źródła dochodów;
  • przyjmowania należności od dłużników;
  • sprzedaży i innych form zbywania środków trwałych i wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności, 
  • osiągnięcia przychodów finansowych także z okresu sprzed zawieszenia prowadzonej działalności.
Przeczytaj:  Czy zgodnie z prawem, dieta pudełkowa może być kosztem uzyskania przychodu?

Zawieszenie nie jest równoznaczne z brakiem żadnych obowiązków. Przedsiębiorca także po tym, jak uda mu się zawiesić działalność gospodarczą, musi:

  • regulować zobowiązania powstałe przed tym momentem (dlatego też czasem lepsza jest restrukturyzacja niż zawieszanie działalności),
  • uczestniczyć we wszelkich postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych, które dotyczą działalności, 
  • w razie potrzeby poddać się odpowiedniej kontroli związanej z prowadzeniem działalności.  

Więcej dowiesz się na: https://kpr-restrukturyzacja.pl/

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej a podatki

Zawieszenie działalności gospodarczej uniemożliwia przedsiębiorcy wykonywanie prac jako firma oraz osiąganie bieżących przychodów z takiej działalności. Można natomiast przyjmować zaliczki traktowane jako te składane na poczet wykonania pracy po wznowieniu działalności. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na sprzedaż środków trwałych, z tego tytułu należy zaksięgować zapłatę do uiszczenia po wznowieniu działalności. Pamiętać trzeba, że przedsiębiorca nie jest w takiej sytuacji zwolniony z prowadzenia ewidencji księgowej w postaci KPiR lub ksiąg rachunkowych.

Jeśli opłacasz podatek liniowy bądź regulujesz zobowiązania według skali podatkowej, po zawieszeniu działalności zostajesz zwolniony z wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Dotyczy to także zawieszenia spółek. Zawieszenie nie zwalnia jednak z przygotowania zeznania rocznego. To, że przedsiębiorca nie poniósł strat lub nie uzyskał dochodów, nie zwalnia go z obowiązku złożenia PIT. 

Zobacz także:

    None Found
Gabriel Kowalczyk
Student ostatniego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale Prawa i Administracji. W tygodniu po zajęciach pracuje jako stażysta w kancelarii prawnej, a w weekendy udziela korepetycji z angielskiego. W wolnym czasie czyta książki i wychodzi z przyjaciółmi na miasto.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Porady