Sprawa sądowa o niepłacenie czynszu. Jak odzyskać zaległy czynsz od najemcy?

sprawa sądowa o niepłacenie czynszu

Zapamiętaj!

 • Sprawa sądowa dotycząca niepłacenia czynszu to proces, który może się rozpocząć od wezwania do zapłaty zaległego czynszu przez właściciela nieruchomości.
 • W przypadku braku skutku można wypowiedzieć umowę najmu i skierować sprawę do sądu rejonowego, który może zastosować postępowanie uproszczone.
 • Właściciel musi dostarczyć odpowiednie dowody, a wyrok sądu może skutkować nakazem zapłaty, egzekucją lub nawet eksmisją najemcy. 

Zanim pójdziesz do sądu – wezwanie do zapłaty zaległego czynszu

Sprawa sądowa o niepłacenie czynszu zazwyczaj rozpoczyna się, gdy najemca zalega z czynszem za wynajęte mieszkanie lub inną nieruchomość. Często jest to rezultat nieporozumień między stronami lub trudności finansowych najemcy. W pierwszym kroku właściciel nieruchomości powinien wysłać wezwanie do zapłaty zaległego czynszu. Jeżeli to nie poskutkuje, kolejnym krokiem jest wypowiedzenie umowy najmu. Jest to formalny sposób zakończenia umowy i poinformowania najemcy o konieczności opuszczenia nieruchomości.

Dochodzenie należności z tytułu czynszu, który nie został zapłacony, reguluje Kodeks Cywilny. Odbywa się to na zasadzie postępowania uproszczonego. Właściciel może skierować sprawę do sądu rejonowego właściwego do miejsca położenia nieruchomości. Nie ma przy tym znaczenia, jak duża jest zaległość czynszu.

Sprawa sądowa o niepłacenie czynszu – jak napisać pozew?

Po nieudanej próbie polubownego rozwiązania sprawy, właściciel może wystąpić do sądu rejonowego z pozwem o zapłatę zaległych należności. Sąd analizuje materiał dowodowy i argumenty obu stron – również pozwanego lokatora, co może się odbywać poprzez postępowanie uproszczone lub standardową rozprawę.

Przeczytaj:  Ubezpieczenie wycieczki - Twoja tarcza podczas podróży

Najlepszym rozwiązaniem jest dochodzenie zaległego czynszu najmu w pozwie o wydanie dłużnikowi nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jeśli najemca ma do zapłaty nie więcej niż 20 tysięcy złotych, wtedy sprawa trafia do trybu uproszczonego. Ma on sporo zalet:

 • pozew do sprawy sądowej o niepłacenie czynszu wysyłasz za pomocą formularza (do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości);
 • niższe opłaty sądowe, które trzeba uiścić (wysokość opłaty zależy od wysokości należności, jakich żądasz);
 • pozew jest łatwy do wypełnienia – trzeba opisać swoją sprawę, wskazać wysokość zaległej kwoty, czy żądasz odsetek i dołączasz dowody.

Dowody, które trzeba dołączyć do pozwu

Jakie dowody należy dołączyć do pozwu sprawy sądowej o niepłacenie czynszu? Należy udokumentować między innymi, że masz prawo wynajmować nieruchomość. Zobacz, co należy przygotować:

 • potwierdzenie własności lokalu mieszkaniowego lub usługowego (akt własności, odpis z księgi wieczystej itp.);
 • umowa najmu jako dokument, który określa zasadność żądania zapłaty czynszu – umowa określa też wysokość należności;
 • wezwanie do zapłaty należności za najem;
 • dowód potwierdzający wysłanie wezwania do zapłaty należności lub odbiór listu;
 • zestawienie zaległości czynszowych;
 • jeśli umowa nie zawiera informacji o wysokości odsetek, można domagać się ustalenia wysokości odsetek ustawowych.

Dochodzenie zaległości czynszowych – co się stanie przed sądem?

Gdy sąd w wyroku przychyli się do roszczeń właściciela, wydaje nakaz zapłaty zaległego czynszu. Najemca, który teraz staje się dłużnikiem, ma obowiązek uiścić nieopłaconego czynszu wraz z odsetkami ustawowymi. Jeśli nie wykona tego nakazu, właściciel może zwrócić się do komornika o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. W skrajnych przypadkach, gdy zaległości czynszowe nie są spłacane nawet po wydaniu nakazu zapłaty, może nastąpić egzekucja w formie eksmisji. To oznacza, że najemca zostaje zmuszony do opuszczenia nieruchomości, a jego dobra mogą być zajęte w celu pokrycia długu.

Przeczytaj:  Jak wybrać program do zarządzania kancelarią prawniczą?

Jak unikać spraw sądowych o niepłacenie czynszu?

Unikanie spraw sądowych o niepłaceniu czynszu jest w najlepszym interesie obu stron. Najemcy powinni zawsze starać się płacić czynsz w terminie, a właściciele nieruchomości powinni być otwarci na dialog i próby znalezienia polubownego rozwiązania konfliktów. Działania te mogą przyczynić się do unikania długotrwałych i kosztownych procesów sądowych.

Sprawa sądowa o niepłacenie czynszu może być skomplikowanym procesem, wymagającym zrozumienia wielu aspektów prawnych i finansowych. Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł przekazać podstawowe informacje na ten temat, ułatwiając tym samym poruszanie się w zawiłościach tego procesu dla wszystkich zaangażowanych stron. Osoby, które wynajmują mieszkania, powinny zawsze zawierać odpowiednie umowy najmu. Jest to konieczne w przypadku konieczności dochodzenia swoich praw przed sądem. 

Zobacz także:

  None Found

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Porady