Instalacja fotowoltaiki w firmie a polskie prawo

fotowoltaika a prawo

Częste i liczne zmiany w przepisach o OZE zdecydowanie nie sprzyjają tworzeniu dalekosiężnych planów przez przedsiębiorców. Jednak rosnące ceny energii od zewnętrznych dostawców sprawiają, że warto przejść przez „administracyjne piekiełko”. Wyliczenia ekspertów pokazują spory wzrost opłacalności inwestycji w fotowoltaikę dla firmy – i to pomimo zasadniczej zmiany sposobu rozliczeń, często komentowanej jako niekorzystna. Według specjalistów z Da Vinci Green Energy spory wydatek może zwrócić się przedsiębiorcy już w niecałe 2,5 roku! Formalności do spełnienia przed montażem zależą głównie od mocy instalacji.

W polskim prawie funkcjonują 3 kategorie instalacji fotowoltaicznych

Istnieje wiele opracowań i wyliczeń na temat tego, ile korzyści daje fotowoltaika dla firm – i ich liczba wzrasta, ponieważ dane błyskawicznie się dezaktualizują. Wynika to zarówno ze zmian w prawie, jak i dynamicznej sytuacji na Towarowej Giełdzie Energii. Oferty kontraktów długoterminowych od dostawców nie zawsze pokrywają się z aktualnymi stawkami (ostatnio głównie na niekorzyść przedsiębiorców). Zanim zamontuje się fotowoltaikę, trzeba przeprowadzić audyt energetyczny – sprawdzić aktualne i przewidywane zapotrzebowanie na energię oraz warunki dla instalacji. Łączna moc paneli decyduje o kategorii i wymogach prawnych:

 • do 50 kWp – mikroinstalacje prosumenckie (firmy mogą być prosumentami od połowy 2019 r.);
 • 50 kWp – 1 MWp – małe instalacje fotowoltaiczne;
 • ponad 1 MWp – duże instalacje,  elektrownie (na 1 MW potrzeba ok.1- 2 ha gruntów).

Zasadniczo im wyższy poziom autokonsumpcji – zużycia energii wyprodukowanej za pośrednictwem paneli PV przez samą firmę – tym większe oszczędności w dłuższej perspektywie. Najłatwiej to osiągnąć poprzez montaż magazynów energii.Sprzedaż „swojego” prądu do sieci może być kolejnym źródłem przychodów i zysków (jednak nie podstawowym, bo to wiązałoby się z konsekwencjami podatkowymi). Najpierw należy dokładnie przeanalizować wszystkie możliwości oraz związane z nimi koszty, szanse, zagrożenia i skutki prawne.

Przeczytaj:  Niepłacenie podatku od nieruchomości. Jakie są konsekwencje?

Czy instalacja fotowoltaiki w firmie wymaga pozwolenia na budowę?

Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę dla firmowej instalacji fotowoltaicznej zależy od jej mocy . Prosumenci, którzy montują swoje panele na powierzchni dachowej, nie muszą mieć  ekspertyzy środowiskowej. W większości przypadków wystarczy odpowiednie zgłoszenie. Pozwolenie na budowę jest konieczne, gdy:

 • moc instalacji PV przekracza 50 kWp;
 • montaż wymaga przebudowy lub rozbudowy obiektu;
 • Instalacje gruntowe o powierzchni zabudowy  +1 ha wymagają oceny oddziaływania na środowisko i decyzji środowiskowej.

Duże zakłady produkcyjne i inne firmy, które zużywają sporo energii, potrzebują dużych instalacji – muszą też spełnić najwięcej wymagań. Najważniejsze wymogi prawne dla takich elektrowni, których moc przekracza 1 MWp, to:

 • lokalizacja na gruncie IV klasy lub niższej;
 • uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, lub uzyskanie warunków zabudowy
 • decyzja środowiskowa;, jeżeli powierzchnia zabudowy przekracza 1 ha
 • analiza wpływu instalacji fotowoltaicznej na publiczną sieć i system energetyczny;
 • opinia specjalisty ppoż.;
 • pozwolenie na budowę;
 • uzyskanie koncesji Urzędu Regulacji Energetyki;
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdań dla URE.

Najważniejsze zasady rozliczania energii elektrycznej z firmowych paneli PV

Prosumenci, którzy założyli fotowoltaikę przed zeszłorocznymi zmianami w prawie, mogą rozliczać się w systemie net-meteringu. System opustów pozwala odebrać 70–80 % (w zależności od mocy instalacji PV) nadwyżek przesłanych do sieci w dogodnym momencie. Aktualnie obowiązujący net-billing oznacza sprzedawanie (i ewentualnie kupowanie) „brakującego” prądu według stawek z TGE – obecnie średnich miesięcznych, a docelowo (od lipca 2024 r.) godzinowych. Jeżeli firma na tym zyska, będzie musiała to uwzględnić przy rozliczaniu podatku dochodowego.Przedsiębiorstwa posiadające instalacje o mocy powyżej 50 kWp  muszą prowadzić odpowiednią dokumentację dla URE w zakresie energii wytworzonej i wprowadzonej.

Zobacz także:

  None Found

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Porady