Czym jest inna czynność seksualna?

Czym jest inna czynność seksualna?

Wiele osób doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co w obecnej rzeczywistości określane jest mianem napaści seksualnej czy molestowania seksualnego. Niemniej jedna zgodnie z interpretacją polskiego prawa i wielu sądów, wyróżnia się jeszcze określenie jakim jest inna czynność seksualna. Do czego się ona odnosi?

Przestępstwa na tle seksualnym w Polsce

Nie da się ukryć, że zgodnie z prawem wielu krajów, ofiary przemocy seksualnej mają pełne prawo domagać się surowego i sprawiedliwego wyroku sądowego, względem oprawców. Co więcej są one również otoczone profesjonalną opieką specjalistyczną i mają zapewnioną pełną ochronę w momencie, kiedy rzeczywiście jest to konieczne. Niemniej jednak czy ktoś z nas zastanawiał się co tak w ogóle oznaczają przestępstwa na tle seksualnym, a jednocześnie jakie są rodzaje przestępstw na tle seksualnym? Okazuje się, że często nad wyraz wykorzystujemy określenie jakim jest „molestowanie seksualne”. Często również nie mam większego pojęcia do czego się ono tak naprawdę odnosi. Okazuje się, że w polskim prawie funkcjonuje znacznie więcej aspektów, które odnoszą się do przemocy seksualnej i co ciekawe, żadne z nich nie jest ze sobą tożsame i odnosi się do całkowicie innego zestawu zachować, czy też czynności naruszających przestrzeń osobistą oraz cielesną pokrzywdzonego. Oczywiście jednym z najbardziej znany przestępstw na tle seksualnym jest molestowanie seksualne. Odnosi się ono w dużej mierze do naruszenia nietykalności osobistej drugiej osoby, a jednocześnie wykonywanie działań związanych ze sferą cielesną bez wyraźnego przyzwolenia danej osoby. Wyróżnić można również przestępstwo na tle seksualnym jakim jest przemoc seksualna, która w dużej mierze nawiązuje również wykorzystywania przemocy fizycznej celem zmuszenia jej do wykonania określonej czynności związanej z aktem seksualnym. Niemniej jednak często w polskim sądownictwie używane jest również określenie „inna czynność seksualna” za którą również oskarżony może spodziewać się surowej kary. Mało osób jednak zaznajomionych jest z tym pojęciem, a wszyscy powinniśmy mieć świadomość jego istnienia. Może to znacznie pomóc rozpoznawać zachowania seksualne, które być może puszczamy płazem, a jednak noszą one znamiona przestępstwa.

Przeczytaj:  Stalking w kontekście prawa karnego

Czym jest inna czynność seksualna?

Jak donosi portal https://sekspedia.pl istnienie pojęcia innej czynności seksualnej, znacznie ułatwia identyfikowanie przestępstw na tle seksualnym, a jednocześnie pozwala na jeszcze skuteczniejsze im zapobieganie oraz ochronę ewentualnych ofiar. Wobec tego, czym jest inna czynność seksualna? Otóż nie odnosi się ona do bezpośredniego aktu seksualnego, który miał miejsce wbrew woli danej osoby. Inna czynność seksualna to określenie które nazywa tego typu przestępstwa seksualne, w których nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu cielesnego, a także nie dochodzi do wykorzystania środków przemocy fizycznej. Niemniej jednak w dalszym ciągu inna czynność seksualna nosi znamiona przestępstwa. Dlaczego? Otóż inną czynnością seksualną nazywa się czynność, która wywołuje zgorszenie, zaniepokojenie, poczucie strachu, a także stwarza ryzyko wystąpienia przemocy seksualnej. W tym wypadku można więc mówić np. o masturbacji w miejscu publicznym lub zmuszenie danej osoby do tego, by obserwowała akt samogwałtu. Co więcej inną czynnością seksualną może być również sytuacja w której ktoś podgląda nas w intymnych sytuacjach, kręci bezprawnie materiały wideo obrazujące czynności intymne, a także zmusza nas pośrednio lub bez pośrednio do oglądania rzeczy, które przekraczają strefę komfortu i sprawiają, że czujemy zgorszenie i zakłopotanie. Wobec tego znajomość pojęcia jakim jest inna czynność seksualna pozwoli na jasne określenie tego, które z sytuacji, w których np. znaleźliśmy się całkiem przypadkowo, noszą znamiona przestępstwa i powinny spotkać się z naszą zdecydowaną reakcja. W ten sposób można również skutecznie ochronić niczego nieświadome, potencjalne ofiary, a co najważniejsze wymierzać sprawiedliwość za przekroczenie moralnych oraz etycznych granic.

Zobacz także:

Przeczytaj:  Kodeks pracy art. 52: co zawiera regulacja dotycząca rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Kodeks