Artykuł 97 Kodeksu wykroczeń i jego interpretacja – jakie wykroczenia karane są mandatem lub grzywną z art. 97 kw?

artykuł 97 kodeksu wykroczeń

Artykuł 97 kodeksu wykroczeń opisuje ogólne ujęcie zachowań karalnych. W jaki sposób władza może nałożyć karę grzywny wobec danej osoby i w jakich sytuacjach? Sprawdź to!

Chyba każdemu uczestnikowi ruchu drogowego zdarzyło się chociaż raz złamać jakiś przepis. Większość pozostaje bezkarna, bo nie było nikogo, kto pociągnąłby obywatela do odpowiedzialności. Gdy policja lub straż miejska zauważy przewinienie, może ukarać obywatela. Dokładne ujęcie zachowań karalnych opisuje artykuł 97 Kodeksu wykroczeń.

Artykuł 97 Kodeksu wykroczeń – dokładne brzmienie

Aby interpretować zgodnie z prawdą założenia omawianego artykułu, należy uwzględnić jego kompletną treść. Brzmi ona następująco: „Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3.000 złotych albo karze nagany”. W jakich sytuacjach może zostać wykorzystany powyższy zapis celem ukarania uczestnika ruchu? Oto przykładowe opcje.

Mandat lub grzywna z art. 97 kw – kto może zostać ukarany?

Zagłębiając się w zapis prawny, można dostrzec osoby dotknięte jego egzekwowaniem. Przede wszystkim jest to:

  • kierujący pojazdem;
  • pieszy;
  • rowerzysta;
  • osoba używająca jednośladu z silnikiem elektrycznym (np. hulajnoga).
Przeczytaj:  Czego dotyczy artykuł 190 Kodeksu karnego? Czy groźby według art. 190 k.k. są karalne? Czym jest przestępstwo przeciwko wolności człowieka?

Wobec takich uczestników ruchu lub innych osób przebywających na drodze publicznej, w strefie zamieszkania i strefie ruchu mogą zostać wyciągnięte konsekwencje. Ich postać najczęściej bazuje na mandacie wystawionym przez służby porządkowe lub grzywnie zasądzonej przez sąd rozpatrujący sprawę.

Prawo o ruchu drogowym a art. 97 – kiedy ma zastosowanie?

Opisywane wykroczenie z art. 97 ma miejsce w przypadku dowolnego złamania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Może chodzić o niewłaściwe zaparkowanie auta, wjazd mimo zakazu, przejazd pod prąd, kolizję drogową, szkodę parkingową, czy pokonywanie jezdni w miejscu niedozwolonym. Ważną zasadą potrzebną do zastosowania artykułu 97 Kodeksu wykroczeń jest niewyrządzenie szkody innym osobom przez swoje działanie. Dlatego z tej pozycji nie jest egzekwowana kara wobec osoby odpowiedzialnej za wypadek drogowy.

Wykroczenia przeciwko innym przepisom – kolizja

Jednym z najczęściej występujących przypadków zastosowania omawianej zasady jest kolizja przez niedostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. Kierujący pojazdem mimo wyraźnych oznak pogorszenia się aury lub zbagatelizowania oznaczeń drogowych, może zostać wyniesiony na skraj jezdni i wjechać do rowu lub uderzyć w drzewo. W konsekwencji takie zdarzenie uszczerbek na zdrowiu może ponieść jedynie sprawca i to on jest w takiej sytuacji jedynym poszkodowanym. Złamanie zasad ruchu drogowego skutkuje w tym przypadku mandatem wymierzonym na podstawie artykułu 97.

Kara grzywny i mandat za nieprawidłowe parkowanie

Oto kolejne możliwości otrzymania kary z tytułu opisywanego artykułu 97 Kodeksu karnego. Treść orzeczenia dopuszcza również działania bierne, których konsekwencją jest np. utrudnienie poruszania się innym uczestnikom ruchu. Do takich należy np. postój pojazdu przez okres dłuższy, niż przewidują to aktualne warunki, lub uniemożliwiający wyjazd innemu pojazdowi z jego posesji. Chociaż z pozoru takie zachowanie nie stwarza większego niebezpieczeństwa, czy nie niesie za sobą zagrożenia, jest złamaniem zasad prawa ruchu drogowego. Co więcej, na skutek nieprawidłowego parkowania służby medyczne mogą mieć utrudniony dostęp do danej posesji, co może zakończyć się tragicznie.

Niedozwolone działania pieszych karane z artykułu 97 Kodeksu wykroczeń

Zachowania stojące naprzeciw cytowanym zasadom dotyczą również pieszych. Chociaż zdarzają się rzadziej, mogą również zostać ukarane mandatem lub grzywną w zależności od charakteru przewinienia. Najpopularniejszym przykładem takiego czynu jest przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym lub korzystanie z dróg nieuprawnionych dla pieszych. W takich przypadkach policja lub inne służby porządkowe mogą nałożyć karę w wysokości 50 zł. Oczywiście takie konsekwencje mogą wydawać się znikome, jednak podejmowanie się niezgodnych z ruchem drogowym działań może przyczynić się do powstania niebezpieczeństwa.

Przeczytaj:  Artykuł 51. Kodeksu wykroczeń, czyli o zakłócaniu spokoju i porządku publicznego. Zachowania wywołujące zgorszenie w miejscu publicznym

Wykroczenie przez złamanie zasad ruchu drogowe – holowanie i ciągnięcie naczepy

Przepisy ruchu drogowego umożliwiają wykonywanie holowania w sposób w pełni legalny. Jednak czynność ta obarczona jest pewnymi zasadami np. rodzajem połączenia, typem auta holującego, obecnością uprawnień, czy liczbą aut holowanych. Każde złamanie zasad obarczone jest wymierzeniem kary w wysokości 250 zł. Innym zagrożeniem jest ciągnięcie naczepy przekraczającej dopuszczalną masę całkowitą zestawu. Takie zachowanie również jest karane z art. 97 i obarczone jest ryzykiem kary w wysokości 100–300 zł.

Wykroczenia z art. 97 – niedotrzymanie zasad bezpieczeństwa osobistego

W tym przypadku mowa o dwóch kwestiach – pasach bezpieczeństwa i ochronie głowy w postaci kasku. Pierwszy z przypadków może dotyczyć obywateli poruszających się pojazdami w pojedynkę lub przewożących pasażerów. Co ważne to kierujący pojazdem jest obarczony obowiązkiem dopilnowania zapięcia pasów, jeśli w takie auto zostało wyposażone. W przypadku jednego pasażera bez pasów kara wynosi 300 zł, a wobec dwóch 500 zł. Poza tym przepisy zobowiązują również do zakładania kasku ochronnego przy korzystaniu np. z motocykla czy motoroweru. Zaniechanie tego obowiązku stanowi podstawę do zobowiązania w wysokości 100 zł.

Kary za niedopełnienie obowiązku prawidłowego zatrzymania pojazdu

W tym przypadku omawiany artykuł kw może mieć zastosowanie do wielu zachowań. Osoba poruszająca się pojazdem jest zobowiązana np. do tego by:

  • zatrzymać pojazd jak najbliżej krawędzi jezdni i równolegle do niej;
  • zatrzymać auto w odpowiedniej odległości od przejścia dla pieszych, czy miejsca postoju autobusu, czy tramwaju;
  • zachować ostrożność w miejscu wsiadania i wysiadania dzieci z autobusu szkolnego;
  • trzymać się postanowień dotyczących znaków drogowych, takich jak D-11, D-13, czy D-18;
  • zachować należne warunki bezpieczeństwa przewożenia dzieci czy osób niepełnosprawnych;
  • dotrzymać zachowań w postaci zatrzymania, upewnienia się, czy emitowania określonego sygnału świetlnego lub dźwiękowego.
Przeczytaj:  Artykuł 15 ustawy o Policji, czyli uprawnienia do legitymowania i zatrzymania przez policjanta. O czym jeszcze ten zapis?

Za takie złamanie tych zasad grozi kara w wysokości od 100 do 500 zł.

Kara za wykroczenie a bezpodstawne jej wręczenie

Zdarza się, że właściciel pojazdu zostaje wezwany w charakterze świadka do wyjaśnienia przewinienia i od razu zostaje ukarany finansowo. Nie ma jednak pewności, czy to on popełnił określone wykroczenie, czy użyczył pojazdu innemu kierowcy. Dlatego w przypadku otrzymania mandatu wystawionego w trybie zaocznym warto udać się w celu wyjaśnienia sprawy na odpowiedni komisariat policji. Według prawa funkcjonariusze powinni być pewni personaliów osoby, która popełniła przewinienie, dlatego nie mogą bez weryfikacji tożsamości wystawić dokumentu nakazującego dokonanie zapłaty kary.

Artykuł 97 Kodeksu wykroczeń – podsumowanie

Jak widać, zastosowanie artykułu 97 Kodeksu wykroczeń jest naprawdę szerokie. Dlatego każdy uczestnik ruchu powinien upewnić się co do spełniania obowiązujących powinności wobec niego. W przeciwnym wypadku naraża siebie oraz innych na wywołanie sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu. Oczywiście zapewne skończy się to też karą finansową, jeśli służby porządkowe będą w stanie zweryfikować zaistnienie sytuacji.

Zobacz także:

Gabriel Kowalczyk
Student ostatniego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale Prawa i Administracji. W tygodniu po zajęciach pracuje jako stażysta w kancelarii prawnej, a w weekendy udziela korepetycji z angielskiego. W wolnym czasie czyta książki i wychodzi z przyjaciółmi na miasto.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Artykuły