Prawo człowieka i obywatela – czego dotyczy ochrona praw? Jaki charakter mają prawa człowieka i podstawowe wolności osób?

prawo człowieka

Prawo człowieka to element koncepcji obejmującej różne zagadnienia prawne dotyczące praw obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i nie tylko. Sprawdź, jak wygląda ochrona praw człowieka w praktyce!

Trybunał konstytucyjny jasno wskazuje na to, co przysługuje obywatelom danego kraju. Pamiętaj, że jako człowiek masz pełne prawo do życia i godnego funkcjonowania na co dzień. Postrzegaj świat tak, jak tylko chcesz. Prawa człowieka przestrzegane są przez urzędy państwowe. Naruszenie praw obywatelskich to pogwałcenie Europejskiej Konwencji Praw oraz konstytucji. Przekonaj się, jakie masz prawa w ramach deklaracji praw człowieka narodów zjednoczonych. Aktualnie system ochrony praw dotyczy nie tylko godności ludzkiej.

Prawo człowieka – jaki ma charakter?

Prawo człowieka, które obowiązuje na całym świecie, ma charakter:

 • powszechny;
 • przyrodzony;
 • niezbywalny;
 • naturalny;
 • nienaruszalny;
 • niepodzielny.

Te kwestie oznaczają, że koncepcja prawa do wolności oraz praw dziecka obowiązują na całym świecie i przysługują każdemu żyjącemu człowiekowi. Pamiętaj, że praw człowieka nie da się zrzec oraz istnieją one niezależnie od panującej władzy. Przepisy te są całkowicie niepodzielne, co oznacza, że stanowią integralną całość.

Międzynarodowa encyklopedia podaje, że prawem człowieka są wolność, środki ochrony oraz świadczenia, które pozwalają na respektowanie właśnie tych praw. Pamiętaj! Prawo jednego człowieka ma swój koniec tam, gdzie zaczyna się prawo drugiej osoby. Mimo to wszyscy ludzie na świecie są równi pod względem godności i wolności.

Prawo człowieka – czego dotyczy? Jakie są jego odłamy?

Europejska konwencja o ochronie praw człowieka to umowa międzynarodowa, która obowiązuje już od 1953 roku. Stronami w tym przypadku są wszystkie państwa członkowskie Rady Europy. Chcesz wiedzieć więcej o ochronie praw człowieka i podstawowych aspektach ich respektowania? Poszanowanie tych przepisów jest kluczowe dla przestrzegania praw przez każdego człowieka. Zastanawiasz się, czego dotyczy prawo obywatelskie i polityczne? Oto najważniejsze kwestie w tym zakresie:

 • prawo do życia;
 • wolność wyznania;
 • zakaz torturowania;
 • wolność słowa;
 • prawo do sądu;
 • prawo do obywatelstwa, prywatności i wolnych wyborów;
 • prawo do wolnych zgromadzeń i stowarzyszeń.
Przeczytaj:  Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu: kiedy można je uzyskać?

Oczywiście tego typu przepisy prawa i wolności często są uznawane za negatywne. W tym przypadku ustawa działa motywująco. Pozwala zorganizować system wymiaru sprawiedliwości lub wybory. Prawo człowieka to także prawo społeczne. Wartości wynikające z tych przepisów wymagają od państwa podjęcia stosownych kroków. Społeczne prawa każdego człowieka to:

 • prawa pracownicze (zakaz pracy przymusowej i dyskryminacji);
 • prawo do ochrony socjalnej oraz zdrowia;
 • prawo rodziny;
 • prawo do edukacji;
 • prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Według prawa międzynarodowego każdy człowiek może mieć swoje zdanie. Warto zaznaczyć, iż kwestie praw jednostki powinny obejmować także formy poszanowania praw człowieka. Co to oznacza? Zarówno instytucje finansowe, jak i drugi człowiek powinny dostosowywać się do powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ.

Ekonomia, kultura i socjal – czego dotyczy prawo człowieka?

Istnieją różne sposoby przestrzegania praw człowieka. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat systemu ochrony praw człowieka? W kwestii ekonomicznej oraz socjalnej i kulturowej wyróżniamy:

 • prawa socjalne;
 • prawa ekonomiczne;
 • prawa solidarnościowe;
 • prawa kulturalne.

Weź pod uwagę fakt, iż socjalne prawa dotyczą głównie ochrony zdrowia, nauki oraz zadowalającego wynagrodzenia za pracę. Kwestie ekonomiczne to prawo do pracy, własności oraz dziedziczenia. Zwróć uwagę na prawa solidarnościowe. Te nie mają sformalizowanej formy, ale dotyczą wszystkich grup społecznych. Kwestie kulturalne to głównie prawo do własnej twórczości artystycznej, badań naukowych oraz korzystania z dóbr kultury.

Łamanie praw obywatelskich – gdzie zgłosić skargę?

Chcesz wiedzieć, czy możesz zgłosić skargę w przypadku łamania prawa człowieka? Istnieją pewne organy międzynarodowe, do których zwrócisz się bez żadnego problemu. Jesteś obywatelem kraju europejskiego? Swoje zażalenia i skargi na błędną interpretację lub niestosownie się do praw człowieka, złożysz w kilku instytucjach w Genewie oraz Strasburgu. Postępuj zawsze zgodnie ze swoimi przekonaniami. Jeśli potrzebujesz pomocy, poproś o nią w jednej z instytucji pozarządowych. Międzynarodowe organizacje realizują akcje obywatelskie mające na celu ujawnienie rządów, które nie respektują prawa człowieka.

Przeczytaj:  Prawo patentowe: jak chronić własność intelektualną?

Prawa człowieka a prawa kobiet – czy istnieje jakakolwiek zależność?

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają prawo do nauki, dostępu do rzecznika praw oraz prawo do organizowania zgromadzeń. Pamiętaj, że deklaracja praw człowieka z 1948 roku zakłada równość kobiet oraz mężczyzn. Rządy dążą do tego, aby wyeliminować wszelkie podziały ze względu na płeć oraz status społeczny. Prawo człowieka mówi jasno, że każdy człowiek jest równy.

Zastanawiasz się, dlaczego to takie ważne? Chodzi w tym przypadku głównie o bezpieczeństwo i równość. Katalog podstawowych praw człowieka obejmuje wiele kwestii. Jako obywatel wolnego kraju masz prawo do zabezpieczenia majątku oraz prawo do wynagrodzenia za pracę. To jednak nie wszystko. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z rzecznikiem praw człowieka. W ten sposób zdobędziesz niezbędne informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów.

Prawo równości przysługujące każdemu człowiekowi jest niezbędne do zachowania równowagi w społeczeństwie. Ochrona podstawowych dóbr ludzkości sprawia, że obywatele czują się bezpiecznie. Zawsze walcz o swoje prawa.

Zobacz także:

Gabriel Kowalczyk
Student ostatniego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale Prawa i Administracji. W tygodniu po zajęciach pracuje jako stażysta w kancelarii prawnej, a w weekendy udziela korepetycji z angielskiego. W wolnym czasie czyta książki i wychodzi z przyjaciółmi na miasto.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Prawo