Artykuł 51. Kodeksu wykroczeń, czyli o zakłócaniu spokoju i porządku publicznego. Zachowania wywołujące zgorszenie w miejscu publicznym

artykuł 51 kodeksu wykroczeń

Wywołanie zgorszenia publicznego może przebiegać na różne sposoby. Artykuł 51. Kodeksu wykroczeń precyzuje niektóre z nich jako hałas, krzyk czy zakłócanie spoczynku nocnego. Jak egzekwuje się takie wykroczenia i co jeszcze można za nie uznać?

Wpływ wysokiej tolerancji wobec różnych zachowań ludzkich nieco zmniejszył skalę wywoływania zgorszenia w społeczeństwie. Nadal jednak istnieją zachowania, które traktowane jako wybryk i powodują dyskomfort u osób postronnych.

O czym mówi artykuł 51. Kodeksu wykroczeń?

Dokładne brzmienie omawianej części kodeksu jest następujące:”Art. 51. Kodeksu wykroczeń§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.§ 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne”.

Art 51., czyli wybryk, hałas i zakłócanie spokoju – jak to interpretować?

Aby dokładnie zrozumieć sens powyższego artykułu, należy przyjrzeć się poszczególnym jego składnikom. Pierwszym z nich jest wybryk. Chodzi o akt, który uważa się za odstępstwo w danym miejscu, czasie i okolicznościach. Według art 51 § 1 kw sprawca doprowadza w ten sposób do zaburzenia spokoju i porządku, które są powszechnie przyjęte w danej przestrzeni. Warto wspomnieć, że dla uznania czynności za wybryk muszą być spełnione powyższe zasady. Głośna muzyka w trakcie odpoczynku nocnego nie będzie uznawana za takowy, jeśli odbywa się w miejscu do tego wyznaczonym, jak np. klub lub dyskoteka.

Przeczytaj:  Artykuł 92 Kodeksu pracy – czasowa niezdolność do pracy, jakie świadczenia ci przysługują?

Wykroczenie z art 51. a zakłócenie porządku publicznego

Kolejnym elementem wartym zdefiniowania jest ład społeczny lub publiczny. Naruszanie go oznacza dokonywanie aktów i zachowań, których skutkiem jest zaburzenie naturalnego cyklu życia osób postronnych. Uporczywe zachowanie jako zakłócenie porządku publicznego nieodpowiednie do miejsca i czasu nosi znamię wybryku wobec ładu społecznego, jeśli:

 • dotknięta jest nim co najmniej jedna osoba postronna;
 • zachowanie odbiega od przyjętych norm;
 • powoduję dyskomfort psychiczny i emocjonalny skutkujący zmianą normalnego zachowania lub przez wymuszoną zmianę zachowania wpływa na pogorszenie samopoczucia emocjonalnego i psychicznego;
 • podejmowane jest pod wpływem środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji.

Warto zauważyć, że wymienione powyżej czynniki nie muszą zawsze występować w pełnym zestawieniu, ponieważ wybryk jest możliwy również w stanie absolutnej trzeźwości.

Przykłady form zakłócania porządku publicznego

Aby lepiej zrozumieć sposoby utrudniania porządku publicznego, poniżej zestawiono kilka przykładów. Należą do nich:

 • ustawianie barier i przeszkód w formie przedmiotów lub samego siebie na drodze przejazdu, lub przejść dla pieszych;
 • awantury w miejscach publicznych;
 • zakłócanie ciszy nocnej przez wywoływanie hałasów lub głośne słuchanie muzyki;

Do uznania czynu podlegającego art 51 § 1 konieczna jest zmiana zachowania osoby postronnej i wywołanie dyskomfortu psychicznego oraz emocjonalnego.

Wykroczenie zakłócenia spokoju publicznego – co oznacza?

Jaka jest różnica między spokojem a ładem publicznym? Omawiany wcześniej punkt dotyczył odczuć i sposobu zachowania osób postronnych. Natomiast spokój publiczny objawia się przez naruszenie równowagi psychicznej ludzi. Wybryk nie skutkuje zmianą normalnie przyjętych działań, ale wywołuje oburzenie i rażąco odbiega od norm zachowania w danym miejscu, czasie i okolicznościach. Według art 51. kw może chodzić o wywołanie poruszenia w miejscu publicznym lub niepublicznym. O jakiego rodzaju czynach tutaj mowa?

Jak w praktyce może wyglądać utrudnianie spokoju społecznego?

Sąd Najwyższy interpretuje takie zachowania jako wywołujące niepokój i równowagę psychiczną wśród obserwatorów. Może więc chodzić o:

 • przebywanie w miejscu publicznym pod wpływem alkoholu (nietrzeźwość lub upojenie);
 • zachowania sprzeczne z powszechnie akceptowanymi, np. spożywanie alkoholu w miejscach publicznych czy sen na ławce w parku;
 • awanturowanie się w dzień w miejscu publicznym lub na osiedlu mieszkaniowym;
 • uporczywe szczekanie psa, np. pozostawionego samemu sobie w lokalu mieszkalnym.
Przeczytaj:  Artykuł 97 Kodeksu wykroczeń i jego interpretacja – jakie wykroczenia karane są mandatem lub grzywną z art. 97 kw?

Czym jest spoczynek nocny i jak można go naruszać?

Zwyczajowo przyjmuje się, że zaburzenie spoczynku nocnego obejmuje głośne zachowania w godzinach 22:00–6:00. Nie chodzi przy tym jedynie o wybudzenie osoby postronnej ze snu. Może to być wykonywanie innych czynności mających na celu wypoczynek nocny. Przedział godzinowy może jednak być zostać wskazany indywidualnie przez zarządcę nieruchomości – spółdzielnię mieszkaniową lub kierownictwo hotelu. Z tego względu przed interwencją konieczne jest najpierw ustalenie dokładnego czasu obowiązywania spokoju nocnego.

Wywoływanie zgorszenia w przestrzeni publicznej – co oznacza?

Kolejnym przypadkiem widocznym w artykule 51. Kodeksu wykroczeń jest powodowanie zgorszenia w miejscu publicznym. Jest to inne działanie niż zaburzanie ładu społecznego i spokoju w miejscach publicznych. Polega na dokonywaniu czynów wywołujących obrzydzenie, wstręt i niesmak. Takie zachowanie może obejmować obecność osób postronnych, np. dzieci lub seniorów. Zwykle objawia się wulgarną mową w towarzystwie takiej grupy przechodniów, wywoływaniem wymiotów w miejscu publicznym lub obnażaniu się wśród postronnych osób.

Co grozi za złamanie omawianego artykułu?

Konsekwencje wobec osoby dopuszczającej się zachowań opisywanych przez Kodeks wykroczeń w art. 51. to:

 • areszt (od 5 do 30 dni);
 • ograniczenie wolności (maksymalnie 3 miesiące);
 • grzywna (do 5.000 zł).

Kary te stosuje się również wobec osób podżegających i współodpowiedzialnych za popełnione ekscesy.

Podsumowanie omówienia artykułu 51. kw

Opisywane wyżej zachowania w zestawieniu z Kodeksem wykroczeń dają podstawę do podejmowania stanowczych działań wobec osób dokonujących karygodnych zachowań. Warto być wrażliwym na ludzkie zachowanie i krzywdę wobec osób postronnych oraz zwierząt, nawet w przypadku działań o niewielkiej szkodliwości społecznej.

Zobacz także:

Przeczytaj:  Artykuł 135. Kodeksu wykroczeń – ile wynosi grzywna?
Gabriel Kowalczyk
Student ostatniego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale Prawa i Administracji. W tygodniu po zajęciach pracuje jako stażysta w kancelarii prawnej, a w weekendy udziela korepetycji z angielskiego. W wolnym czasie czyta książki i wychodzi z przyjaciółmi na miasto.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Artykuły