Nowości

NAJNOWSZA LEKCJA JUŻ DO POBRANIA !

Słowniczek
Słownik
 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | 
Zadatek

Suma pieniędzy, którą jedna osoba daje drugiej przy zawarciu umowy. Zadatek musi być wyraźnie określony w umowie..

Zaliczka

Suma pieniędzy zapłacona na przód czyli zapłata uiszczona z góry, pokrywająca w części przyszłą zapłatę.

Zbrodnia

Poważne przestępstwo, czyn zabroniony, za który grozi kara pozbawienia wolności (więzienia)  i to nie mniejsza niż 3 lata albo jeszcze bardziej surowa.

Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: