Nowości

NAJNOWSZA LEKCJA JUŻ DO POBRANIA !

Słowniczek
Słownik
 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | 
Wierzyciel

Osoba, która może żądać zwrotu długu od dłużnika, z którą łączy ją np. umowa pożyczki. Inaczej to osoba, której dłużnik jest winien zwrot długu.

Wstępni

Krewni w linii prostej (zobacz definicję ) począwszy od rodziców "w górę", są to więc: rodzice, dziadkowie (babcia i dziadek), pradziadkowie (prababcia i pradziadek) itd.

Wykroczenie

Czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu (5-30 dni), ograniczenia wolności (1 miesiąc), grzywny (20-5000 zł) lub nagany.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Ssposób rozwiązania umowy o pracę,

Występek

Czyn zabroniony zagrożony karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności  (więzienia) przekraczającą jeden miesiąc.

Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: