Nowości

NAJNOWSZA LEKCJA JUŻ DO POBRANIA !

Słowniczek
Słownik
 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | 
Spadek

Majątek, który pozostawił zmarły (np. prawo własności domu) i obowiązki zmarłego (np. spłaty kredytu), z wyłączeniem tych, które ściśle są związane z jego osobą (np. gdy zmarły malarz zobowiązał się do namalowania obrazu).

Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: