Nowości

NAJNOWSZA LEKCJA JUŻ DO POBRANIA !

Słowniczek
Słownik
 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | 
Rozprawa sądowa

Posiedzenie sądu wyznaczone dla rozpoznania, przeprowadzenia określonej sprawy w celu jej rozstrzygnięcia.

Rzecz ruchoma

Każdy przedmiot, który jest wyodrębniony i ma wartość majątkową, a nie jest nieruchomością. Ruchomościami są więc, np. samochód, długopis a nieruchomością działka.

Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: