Nowości

NAJNOWSZA LEKCJA JUŻ DO POBRANIA !

Słowniczek
Słownik
 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | 
Pełnoletni

Osoba, która ukończyła lat osiemnaście. Pełnoletność można także uzyskać przez zawarcie małżeństwa. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa.

Pełnomocnik

Osoba, która ma prawo działać w cudzym imieniu z bezpośrednim skutkiem dla osoby, którą reprezentuje. Podstawą do tego działania jest albo przepis prawa (np. rodzice mają prawo działać w imieniu swoich dzieci jako ich przedstawiciele ustawowi) albo czynność prawna -  udzielenie pełnomocnictwa.

Powód

Powód – tak nazywa się  osobę lub kilka osób ( wówczas będą to powodowie) które występują do sądu z określonym  żądaniem np. z pozwem o zapłatę długu.

Pozew

Pismo skierowane do sądu, które zawiera wniosek, żądanie wszczęcia procesu i rozpoznanie sprawy.

Pozwany

Osoba przeciwko, której powód występuje z określonym żądaniem kierowanym do sądu.

Pracownik

Osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Prawo miejscowe

Przepisy powszechnie obowiązujące ogół mieszkańców danego terenu, stanowione przez lokalne władze np. radę gminy.

Prawomocność

Sytuacja, w której postępowanie sądowe w sprawie zostaje zakończone w sposób ostateczny, nie można już się odwołać.

Przedstawiciel ustawowy

Osoba, która może działać w czyimś imieniu i ze skutkiem dla osoby, którą reprezentuje. Przedstawicielem ustawowym jest np. matka lub ojciec dla swych małoletnich dzieci. Czynności dokonane przez przedstawiciela wywołują bezpośrednie skutki dla reprezentowanego.

Przestępstwo

Przestępstwo – jest albo zbrodnią (zobacz definicję zbrodni) albo występkiem (zobacz definicję występku).

Przysposobienie

Uznanie w świetle prawa cudzego biologicznie dziecka za własne.

Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: