Nowości

NAJNOWSZA LEKCJA JUŻ DO POBRANIA !

Słowniczek
Słownik
 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | 
Obywatelstwo

Przynależność do określonego państwa. Obywatelstwo można nabyć poprzez urodzenie z rodziców będących obywatelami danego państwa, ale także poprzez urodzenie się w danym państwie. Regulują to przepisy każdego państwa oddzielnie.

Osoba fizyczna

Każdy człowiek.

Osoba prawna

Osoba prawna to np. spółka czy stowarzyszenie, które na podstawie określonej ustawy posiada osobowość prawną Osoba prawna jest fikcją - nie istnieje jako rzeczywisty człowiek, ale jest podmiotem, który dzięki szczególnemu przepisowi prawa uzyskuje możliwość występowania w obrocie prawnym we własnym imieniu jako podmiot praw i obowiązków.

Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: