Nowości

NAJNOWSZA LEKCJA JUŻ DO POBRANIA !

Słowniczek
Słownik
 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | 
Nasciturus

Dziecko poczęte, ale jeszcze nienarodzone – dziecko w brzuchu mamy.

Nieletni

Według prawa karnego to osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 lat.

Nieruchomość

Część powierzchni ziemi, grunt stanowiący samodzielną całość, jak również budynki wybudowane na gruncie jeżeli stanowią odrębną własność.

NIP

Skrót oznaczający Numer Identyfikacji Podatkowej, inaczej numer, za pomocą którego osoba fizyczna, osoba prawna posługuje się w kontaktach z urzędem skarbowym.

Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: