Nowości

NAJNOWSZA LEKCJA JUŻ DO POBRANIA !

Słowniczek
Słownik
 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | 
Małoletni

Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia.

Miejsce zamieszkania

Miejscowość ( wieś, miasto), w której dana osoba mieszka na stałe.

Młodociany

W rozumieniu przepisów odnoszących się do pracy, to osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.  Młodocianym w prawie karnym jest sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat.

Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: