Nowości

NAJNOWSZA LEKCJA JUŻ DO POBRANIA !

Słowniczek
Słownik
 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | 
Kara pozbawienia wolności

To kara więzienia,  polegająca na przymusowym osadzeniu osoby skazanej w zamkniętym zakładzie karnym czyli więzieniu, na określony czas.

Krewny w linii bocznej

Krewni w linii bocznej to osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, lecz nie są krewnymi w linii prostej (nie pochodzą jedni od drugich). Chodzi np. o rodzeństwo, cioteczne rodzeństwo, ciotki i siostrzeńców, albo stryjów i bratanków.

Krewny w linii prostej

Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej np. syn od ojca, córka od matki.

Księga wieczysta

powszechnie dostępny rejestr ukazujący stan prawny nieruchomości czyli kto jest jej właścicielem, czy jest obciążona długami itd. Inaczej mówiąc to taki „dowód osobisty nieruchomości”.

Kuratela

to instytucja podobna do opieki. Kuratelę ustanawia się w przypadkach określonych w ustawie w celu ochrony osób bądź ich praw majątkowych np.  w sytuacji gdy dana osoba nie jest  w stanie samodzielnie prowadzić swoich spraw ze wzgledu na wiek - osoba małoletnia , ze względu na stan zdrowia -osoba niepełnosprawna. Kuratelę sprawuje osoba zwana kuratorem.

 

Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: