Nowości

NAJNOWSZA LEKCJA JUŻ DO POBRANIA !

Słowniczek
Słownik
 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | 
Dobra osobiste

Przykładowe dobra osobiste człowieka, to w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.

Domniemanie ojcostwa

Jest pewną fikcją prawna, polegająca na przyjęciu, iż dziecko pochodzi od określonego mężczyzny, o ile zaszły wskazane w obowiązujących przepisach prawa okoliczności.

Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: