Nowości

NAJNOWSZA LEKCJA JUŻ DO POBRANIA !

Słowniczek
Słownik
 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | 
Bigamia

Oznacza  pozostawanie w związku małżeńskim z więcej niż jedną osobą na raz czyli np. kiedy jeden mężczyzna ma dwie żony. Istnieją kraje, w których bigamia czy poligamia są dopuszczalne. W Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej bigamia nie jest dozwolona, co więcej jest ona karalna. Karze podlega osoba, która mając świadomość, iż nadal pozostaje w ważnym związku małżeńskim , zawiera kolejny związek małżeński.

Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: