Nowości

NAJNOWSZA LEKCJA JUŻ DO POBRANIA !

Słowniczek
Słownik
 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | 
Kuratela

to instytucja podobna do opieki. Kuratelę ustanawia się w przypadkach określonych w ustawie w celu ochrony osób bądź ich praw majątkowych np.  w sytuacji gdy dana osoba nie jest  w stanie samodzielnie prowadzić swoich spraw ze wzgledu na wiek - osoba małoletnia , ze względu na stan zdrowia -osoba niepełnosprawna. Kuratelę sprawuje osoba zwana kuratorem.

 

« wróć
Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: