Nowości

NAJNOWSZA LEKCJA JUŻ DO POBRANIA !

Słowniczek
Słownik
 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | 
Alimenty

środki ( pieniądze ) świadczone na rzecz utrzymania dzieci, a także związane z opieką i ich wychowaniem. Alimenty mogą być również świadczone na rzecz osób dorosłych, które nie mogą utrzymać się własnymi siłami. Wysokość alimentów zależy od realnych możliwości zarobkowych zobowiązanych do ich świadczenia czyli od możliwości jakie ma np. ojciec do podjęcia pracy. Sąd ustalając wysokość alimentów bada jakie rzeczywiste możliwości zarabiania posiada osoba, która ma płacić alimenty tzn. jakie ma wykształcenie, czy jest w pełni sił czy np. choruje i niektórych prac nie może wykonywać itd. Osoby nie płacące alimentów podlegają karze i grozi im egzekucja komornicza, a także gdy dzieciom zostały przyznane świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, obowiązek zwrotu tych świadczeń wraz z odsetkami.

« wróć
Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: