Oferta dla samorządów
DLACZEGO OdpadoTeka ? ZA ILE ?
OFERTA DLA ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH CZY WARTO ?
OFERTA DLA GMIN SPRAWDŹ NAS ZA DARMO
Ankieta

Wypełnij ankietę dotyczącą działalności portalu i pomóż nam go jeszcze bardziej rozwinąć!
Twoja opinia jest dla nas bardzo cenną informacją.

Przejdź do ankiety
Kalkulatory
Co ciekawego w odpadach
Wyrokiem z dnia 6 października 2015 r. (II FSK 1797/15) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszczają możliwość różnicowania stawek „opłat śmieciowych” w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Pokaż wszystkie
Słownik
Dowcipy o prawnikach

Prawnik wraca do swojego zaparkowanego BMW, patrzy, a auto ma zbite reflektory i znacznie wgniecioną maskę. Nie ma śladu po samochodzie, który w niego wjechał, ale wyluzowuje, kiedy spostrzega kartkę pod wycieraczką: "Przepraszam. Właśnie wjechałem w twoją Beemkę. Świadkowie, którzy to widzieli, kiwają głowami i uśmiechają się do mnie, bo myślą, że zostawiam swoje nazwisko, adres i inne szczegóły. Ale nie! Pa!"

Pokaż wszystkie
Słownik
 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | 
Rada Gminy

Kolegialny, wieloosobowy organ stanowiący (działania przyszłe) i kontrolny (weryfikacja wcześniejszych działań) w gminie (więcej w opracowaniu Rada Gminy podstawowe informacje: skład, kadencja i zadania.)

Rada gminy

Organ kontrolny i  stanowiący w  gminie,  realizujący zadania gmin przewidziane przez ustawodawcę w przepisach prawa.

Rygor natychmiastowej wykonalności

Instytucja stosowana zarówno w procedurze cywilnej jak i administracyjnej, polega na tym, iż nieprawomocny wyrok, któremu nadano ten rygor stanowi tytuł egzekucyjny i po opatrzeniu go w klauzulę wykonalności podlega wykonaniu w drodze postępowania egzekucyjnego, w przypadku  decyzji – nieostateczna decyzja staje się wykonalna przed upływem terminu do wniesienia od niej odwołania.

Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: